11 C
Novi Pazar

Akademik Zukorlić o obračunu sa kriminalom, zloupotrebi inspekcijski službi i Kliničko-bolničkom centru

Published:

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja akademik Muamer Zukorlić komentirajući Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i dodatnom oporezivanju naglasio da je to jedan je od onih Zakona kojim se dokazuje opredjeljenje i odlučnost države da se u potpunosti, do kraja i efikasno obračuna sa organizovanim kriminalom i korucijom.

– To je jedan od veoma osjetljivih Zakona koga nimalo nije jednostavno usvajati, dorađivati a još teže efikasno i do kraja, principijelno primjenjivati. Zato narodni poslanici SPP-a će podržati predložena zakonska rješenja, s obzirom na činjenicu da nam je jedan od ključnih principa našeg političkog programa, odlučna i beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je istovremeno jedna od tačaka i Sporazuma o političkoj i programskoj saradnji između SPP-a i SNS-a. Sama osjetljivost kao i značaj ovog Zakona izazivaju potrebu da mu se do kraja, temeljito i maksimalno posvetimo i u ovoj raspravi. Pitanje imovinske sigurnosti kao i pitanje prava i mogućnosti svakog građanina da u punom kapacitetu shodno svojim sposobnostima ima mogućnost sticanja imovine, kao i da mu ta imovina bude zaštićena od bilo kog oblika ugrožavanja je jedno od temeljnih i veoma značajnih pitanja na kojima se bazira uspješan razvoj jednog društva, a samim tim i svakog pojedinca u tome društvu. S jedne strane treba da imamo u vidu kako omogućiti svakom građaninu i kako ga podstaći na to da što više radi i da bude slobodan da što više legalno zaradi, dok s druge strane valja nam ograničiti sve moguće tendencije kao i mogućnosti da ta zarada bude nelegalna, odnosno nezakonita.“

Ma koliko to zvučalo jednostavno da nije teško napisati bilo koju zakonsku odredbu ili regulativu, ne smijemo ignorisati ambijent u kome se nalazimo i određeno političko-ideološko nasljeđe sa kojim se suočavamo, naglasio je akademik Zukorlić.

– Znate da smo više od četiri decenije učeni, vaspitavani, odrastali u ambijentu koji je imao jedan neprirodan i neizbalansiran odnos prema imovini gdje je promovisano to da je dobro biti siromašan, da su najbolji, najuspješniji oni koji su siromašni, pa smo onda kao rezultat takve političke ideologije dobili svojevrsnu i političku i etičku hipokriziju, gdje smo imali pojavu koja nažalost i danas postoji, da je najbitnije da tu imovinu sakrijemo, da se ponašamo skromno u javnosti, a da možemo dvojno živjeti život i uživati u toj imovini mimo te javnosti. Bez obzira šta radili u životu ali posebno je ovo pitanje i ova pojava izazovna za nas političke predstavnike naroda, odnosno građana. Jako je važno da što glasnije podstičemo građane da rade i da zarade, moramo osloboditi građane straha da budu bogati, jasno povlačeći crtu između nelegalnog i nezakonitog, i zakonitog i legalnog bogatsva sa druge strane. Bojim se da se tu do sada nismo snašli, da nismo uspjeli ni ove tri decenije da ponudimo novu varijantu koju jesmo proklamovali, proklamovali smo i tržišnu privredu i određene forme liberalizma, uspješne, neuspješne sa sve njihovim prednostima i anomalijama ali nismo dovoljno uspjeli da relaksiramo građane, pogotovo ljude koji su istaknuti na raznim funkcijama, da biti uspješan privredno, biti bogat nije sramota ali biti lopov i kriminalac jeste sramota. To je nešto što bismo morali kao političari ali i sa drugih društveno-javnih pozicija da značajnije ističemo.“

Istakao je da oni građani koji hoće legalno zarađivati novac, koji se hoće legalno bogatiti, to neće moći dokle god kriminalci sa svojim kriminalnim i korupcijskim moćima budu u prilici da nelegalno i nezakonito na leđima drugih građana enormno uvećavaju svoje bogatstvo.

– Raduje me odlučnost i kroz ovaj Zakon ali isto tako i kroz određene akcije koje nadležni organi ove zemlje, prije svega MUP, Ministarstvo pravde i drugi organi sprovode u obračunu sa organizovanim kriminalom i svim oblicima tog kriminala, uključujući nasilje i sve ono što nažalost i dalje postoji u našem društvu i ugrožava normalno funkcionisanje društva, pojedinca i porodice. Ovim Zakonom ćemo se još jedan korak približiti cilju, neću reći potpunog obračuna sa kriminalom, to je nemoguće, i najuređenije zemlje ovog svijeta se nisu uspjele potpuno obračunati sa kriminalom, ne postoji način potpune eliminacije kriminala, kao što ne postoji mogućnost da potpuno proterate bolest od pojedinca ili zajednice, isto tako ne postoji način da se potpuno eliminiše kriminal iz jednog društva ali naša ambicija i cilj treba da budu da se kriminal stavi pod kontrolu, da se kriminal vrati u podzemlje, da kriminal bude ispod šahti. Kriminal je neka vrsta kanalizacije bez koje se ne može ali nije problem dok je voda u instalaciji predviđenoj za to, oproblem je kada se kriminal izlijeva iz šahti, kada kriminal izlazi iz pozemlja, kada dobija ambiciju da ima svoje predstavnike u raznim strukturama vlasti, a kao što vidite ta ambicija i ta tendencija kriminala uvijek postoji. Vitalnost društva i država će se pokazati na toj odlučnosti, da uprkos snazi kriminala uspijeva da ne da samo funkcioniše, neko i preduzima mjere ta vraća kriminal tamo gdje mu je mjesto. Donosimo kvalitetan zakon koga treba podržati, treba izglasati, ali svakako da ćemo naići na nova iskušenja u pogledu njegove implementacije.

Akademik Zukorlić ukazao na praksu zloupotrebe Poreske uprave i inspekcijskih službi na teritoriji Sandžaka.

– Ja ne mogu govoriti o svim nivoima države, ali mogu govoriti o kraju i institucijama u dijela ove zemlje gdje živim. U Novome Pazaru, na području Sandžaka očigledno je da još nismo uspijeli da se oslobodimo onoga “naši kriminalci i vaši kriminalci”. Dakle, mi smo svi veoma hrabri da napadnemo tuđe kriminalce, kriminalce onih tamo, bliskih nekome, ali vrlo često one do sebe, one blizu nas nismo sigurni da ćemo ih vidjeti i zato imamo prisutnu praksu pogotovo u Novom Pazaru gdje su mehanizmi odnosno službe Poreske uprave i druge inspekcijske službe sredstvo obračuna sa onim tamo, ne samo sa kriminalcima, već nažalost ono što je nedopustivo, i ovog trenutka upućujem poziv Ministarstvu finansija i drugim nadležnim organima da se time pozabave, da iskorijenimo zloupotrebu poreske uprave i inspekcijskih službi u zastrašivanju privrednika kroz inspekcijske pritiske. To je u Novome Pazaru i Tutinu veoma prisutno i mi se tome moramo suprostaviti, jer ukoliko imamo selektivne pristupe, ukoliko imamo prostor i atmosferu u kojoj neko sebi daje pravo to, pa makar to bilo i na lokalnom nivou, to nije dobro jer obični građanin nema mogućnost da ima uvid u cijeli sistem države, ono što jeste iskustvo građanina jeste onaj prvi šalter. On ako ima neki dućan, neku svoju zanatsku radnju, njemu je država onaj inspektor koji dolazi, ukoliko je on korumpiran, ukoliko ga on reketira, ukoliko on selektivno obilazi te dućane i ukoliko on ima tu selektivnost na političko-partijskoj ili nekoj drugoj osnovi korupcijskoj, ne možemo mi reći zadovoljni smo, država radi. Oni veliki rezultati koji se realizuju na nivou Vlade u pogledu borbe sa ekonomskom krizom, oni se zasijenjuju jer dozvoljavamo određenim strukturama na lokalnom nivou da taj način zloupotrebljavaju svoje pozicije i da se iz ličnih intreseresa obračuavaju sa svojim protivnicima.

Akademik Zukorlić govorio i o dva zajma koja će država Srbije uzeti kod KfW banke iz Frankfurta, kojim je predviđeno da sredstva iz zajma budu utrošena na sanaciju elektro-mreže, energetsku efikasnosti i obnovljive izvore energije, podsjetivši na loše stanje sa elektro-mrežom u Sandžaku.

– Raduje me da ćemo imati ozbiljnije finansijske potencijale za realizaciju takvih projekata. Nužnost obnove elektro-mreže na prostoru od Novog Pazara, preko Tutina, Sjenice, Prijepolja, Nove Varoši pa sve do Priboja jeste nužnost. Da podsjetim, to je jedna od važnih tačaka političkog sporazuma kojeg smo nedavno potpisali. Ovim ćemo imati dovoljno kapaciteta da se krene u obnovu i niskonaponske i visokonaponske mreže. Protekla zima i snjegovi su pokazali da imamo probleme sa kvalitetom te mreže, istina ne smijemo dopustiti da pojedini lokalni funkcioneri, ili ko je već odogovoran za pripreme za doček zime kada je u pitanju elektro-mreža, gdje imam obavezu čišćenje tih koridora od grana koje zapravo nakon padanja snijega ugrožavaju tu mrežu. Dakle, imamo možda nekada izgovore da se lošom elektro-mrežom prikrivaju ili ispravdavaju i lične neaktivnosti pojedinaca u tom sistemu.

Akademik Zukorlić se osvrnuo i na pitanje javne rasprave koja se tiče sistema zdravstva. Najavio izmjenu Strategije kako bi Novi Pazar dobio Kliničko-bolnički centar, a Tutin i Sjenica unaprijedili svoje zdravstvene centre. 

– Moramo biti oprezniji, opet podsjećam na sporazum o osnivanju Kliničko-bolničkog centra u Novom Pazaru. Čuli smo jutros primjedbu kako je neko lagao narod. Ne, niko nije lagao narod. Ova Strategija koja je objavljena i koja je bila na raspolaganju kroz ovu javnu raspravu se odnosila na ono što je bilo prije. Sporazum koji smo prije dana nekoliko potpisali je novi Sporazum, i svakako da će se na temelju tog sporazuma izmijeniti onaj dio te Strategije koji se odnosi na Novi Pazar, Tutin, Sjenicu, Prijepolje i Priboj. Pogotovo kada su u pitanju Tutin i Sjenica, sa obzirom na broj stanovnika, ali i prostorno. To su dvije najveće opštine na području Srbije, i ukoliko vi imate od sela Boroštica do Tutina vama je potrebno da dođete jedan sat vremena, i zato se ne može uzeti u obzir udaljenost Tutina od Novog Pazara, da ne govorim o drugim parametrima. Vjerujem da postoji dobar osnov i da ćemo u međuvremenu zajedno sa Ministarstvom zdravlja izmijeniti ovo gdje bi realno bilo da i Tutin i Sjenica imaju svoje zdravstvene centre.

Izvor: SANA

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img