18.9 C
Novi Pazar

Sastanak s koordinatorima Mreže mladih muftijstava i mešihata

Published:

Mreža mladih Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je prepoznatljiva u Domovini i dijasporalnim zajednicama Islamske zajednice. Redovna aktivnost u organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta je održavanje radnih sastanaka s koordinatorima Mreže mladih muftijstava i mešihata Islamske zajednice.

Na temelju plana rada za 2021. godinu, radni sastanak je održan u ponedjeljak 22. februara 2021. godine u Sarajevu. Sastanku su prisustvovali Ismail-ef. Smajlović, direktor Uprave za vjerske poslove, dr. Enes-ef. Svraka, šef Odjela za mekteb i mlade, dr. Safija Malkić, šef Odjela za brak i porodicu, kao i koordinator MOK- a na nivou Mešihata Enes ef. Ibrović.

Jedna od zanimljivijih tačaka dnevnog reda i diskusija je bila razmjena informacija i iskustava o radu i aktivnostima Mreže mladih u okolnostima pandemije virusa Covid – 19. Aktivnosti Mreže mladih tokom 2020. godine bile su sadržajne i u značajnoj mjeri prilagođene zahtjevima pandemije. Koordinatori su u svojim diskusijama istakli značajnu ulogu i doprinos mladih u realizaciji humanitarnih i drugih aktivnosti tokom pandemije virusa Covid – 19., što zaslužuje podršku i pohvalu. Posebno je značajno da su te aktivnosti realizirane uz konsultacije i saglasnost nadležnih vjerskih autoriteta i rukovodilaca u Zajednici.

Tokom sastanka se razgovaralo o terminu i mjestu održavanja Četvrtih susreta Mreže mladih, kao i o organizaciji i realizaciji programa u redovnim i vanrednim okolnostima. Definirani su i jedinstveni projekti Mreže mladih za 2021. godinu koji se trebaju realizovati na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini s naznakom da se nastavi sa realizacijom zajedničkih projekata iz prethodnih godina.

Prema Planu rada s mladima u tekućoj godini značajna pažnja će biti usmjerena na izradu normativnog akta o radu Mreže mladih koji će preciznije urediti rad Mreže mladih na svim nivoima Islamske zajednice. U tom pogledu usvojeni su i određeni zaključci. Također, predstavljen je prijedlog jedinstvenog znaka Mreže mladih na nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji će biti upućen nadležnim organima na razmatranje.

U daljnjem toku sastanka razmatrano je i usvojeno Uputstvo za izradu Plana rada i Izvještaja Mreže mladih mešihata/muftijstava. Također, jedan od zaključaka je i organizacija radnih sastanaka sa koordinatorima/cama Mreže mladih Odjela za brak i porodicu muftijstava i medžlisa kojima će prisustvovati i predstavnici Rijaseta – Uprave za vjerske poslove. U tom kontekstu je i poruka dr. Malkić da je važna saradnja između koordinatora/ica Mreže mladih Odjela za brak i porodicu, jer su mladi dio porodice, te je potrebno da ih pripremamo za brak putem savjetovališta za brak i porodicu. Potrebno je da mladi koriste te mogućnosti, prođu neophodnu edukaciju i pripreme prije stupanja u brak i preporuče to drugima.

Ismail-ef. Smajlović, direktor Uprave je poručio da mi imamo kvalitet, jer je Bog objavio potpunu vjeru i treba je znati promovirati. Istakao je da možda nismo našli najbolju metodologiju za predstavljanje te kvalitete, ali to je moguće putem edukacije, sekcija, različitih programa i aktivnosti. Potrebna je koordinacija i saradnja svih aktera u pogledu/procesu promocije vrijednosti i kvalitete mladih i porodice, tj., uključiti sve resurse i kvalitet koji se posjeduje predstaviti javnosti.

Na kraju dr. Svraka je zahvalio na učešću u diskusijama i doprinosu uspješnosti sastanka. Dnevni red sastanka je bio dinamičan sa više tačaka u okviru kojih su prisutni uzeli učešće, te su na temelju diskusija učesnika tokom sastanka definisani i usvojeni zaključci koji će biti dostavljeni nadležnim na daljnje postupanje i realizaciju.

 

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img