15.6 C
Novi Pazar

Komunalna taksa skuplja za 20% u odnosu na ostale veće gradove

Published:

Izvestilac Mirzet Bojadžić naglasio da svake godine postoji zakonsko usaglašavanje gdje se određuje prosječna zarada na teritoriji grada Novog Pazara koja je statistički podatak.

Odbornica SPP-a Jasmina Nikšić naglasila da je analizom došla do saznanja da su u Novom Pazaru upravo komunalne takse za 20% skuplje u odnosu na grad Kraljevo.

„Ako postavimo sad pitanje da li prosečna zarada u gradu Kraljevu i u Novom Pazaru, da li veća u Pazaru ili u Kraljevu, da li ima više socijalno ugroenih u Novom Pazaru ili Kraljevu, da li ima nezaposlenih više u Pazaru ili u Kraljevu? Nemam konkretne podatke, što se nezaposlenosti tiče zasigurno ima više u Novom Pazaru jer smo po tom broju, nažalost rekorderi. Što se tiče ostalih parametara kako se živi i o ekonomskom stanju u jednom gradu ili opštini možemo reći da to je bila i jučer jedna od tačaka dnevnog reda, to je da imamo blizu 10% socijalno ugrožeih, tolliko o tome kako se živi trenutno u našem gradu a da je negdje republički prosjek socijalno ugroženih, odnosno primaoca nekakvih socijalnih davanja u različitim oblastima 3,5%. Po taksama smo skuplji i od grada Beograda, ja ću navesti ovdje primjer konkretno u izmjeni odluke da je recimo upravo ista taksa za vozilo nosivosti do dvije tone, 1730 dinara je u gradu Beogradu, u Novom Pazaru je 1780 dinara. Da li nam je standard isti da bi nam takse u Pazaru bile veće nego u gradu Beogradu a u odnosu na Kraljevo koji je tu negdje po broju stanovnika kao i Novi Pazar, veće su u odnosu na 20%.“, istakla je Jasmina Nikšić.

Prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave date su maksimalne moguće vrijednosti komunalnih taksi. Odbornik Edin Numanović naglasio je da su te najveće moguće vrijednosti prepisane, postavljajući pitanje da Zakon nije ograničio visinu komunalnih taksi, da li bi one bilo veće?

„Kada pogledamo na šta se odnose ove takse, tu imamo neke kategorije koje bi sigurno mogle biti izdvojene i kojima bi se mogla korigovati visina iznosa ovih taksi a takva su teretna vozila, to su kamioni od 2, 5 i 12 tona nosivosti. Mi znamo da je Novi Pazar grad u kome upravo ova prevoznička preduzeća bilo da su samostalni prevoznici ili veće firme koje imaju na 10 kamiona, to je jedina privredna grana koja uspješno radi u Novom Pazaru i zaista bi bilo fer da se oni svrstaju u neku posebnu kategoriju, da im se izađe u susret i da se pogura njihov rad. Nažalost mi imamo tendeciju da se ona grana koja najbolje posluje, koja najbolje radi, upravo na njih idemo da im uzimamo najveći mogući iznos poreza i smatram da su oni trebali biti izuzeti i da se njima koriguju ove takse.“, naglasio je Edin Numanović

Komentirajući ovu odluku, odbornik Sead Redžović naglasio su komunalne takse za isticanje firmi za privredne organizacije razlog zbog čega je privreda u Novom Pazaru u posrnuću i zbog čega nema dugo najavljivanih i očekivanih investicija.

„Kada uporedite tu lokalnu komunalnu taksu sa istom u Kraljevu, Begradu, znatno je veća, s tim što u gradu Beogradu postoje odgovarajuće olakšice za plaćanja tzv. firmarine. Dakle, za pravna lica koja ostvare prihod ili promet veći od 50 miliona dinara, takvima se komunalna taksa ukida, govorim za grad Beograd. Za pravna lica koja ostvare veći prihod od 50 miliona dinara, maksimalan iznos firmarine na godišnjem nivou jeste najviše do dvije prosječne zarade. Za velika pravna lica koja su izdvojena posebnim članom, firmarina se plaća na godišnjem nivou do tri prosječne zarade i tako dalje. Zašto te olakšice usljed ovakve privredne situacije u našem gradu se ne uzmu u obzir pa se na neki način omogući djelovanje privrednika u našem gradu, to bi svakako i iniciralo potencijalne investitore da dođu u naš grad, da investiraju, da se manji nezaposlenost i da ponovo dobijemo privredno aktivnost u našem gradu, kakva je i ranije bila.“, kazao je Sead Redžović

Odbornik SDA Ahmedin Škrijelj postavio pitanje da li je ta sredstva moguće namjenski preusmjeriti za ulaganje u razvoj komunalne infrastrukture?

„Ako se pristupa povećanju cijena lokalnih komunalnih taksi, smatram da bi odgovorno bilo da Skupština grada kaže da će se sredstva prikupljena na taj način isključivo ulagat u tu i tu oblast, smatram da za to nema zakonskih prepreka, da grad samostalno raspoređuje svoje prihode ali da bi bilo odgovorno prema građanima i prema javnosti da ako je nužda da se uđe u tu nepopularnu mjeru, da se onda namjenski opredijele ta sredstva za ulaganje u komunalnu infrastrukturu.“, istakao je Ahmedin Škrijelj

Predsjednik oborničke grupe SPP-a iznio stav zbog čega njihova odbornička grupa neće podržava ovakvu odluku.

„Već duži niz godina se dešava nenamjensko trošenje budžetskih sredstava, ove takse, odnosno novac koji se slije u budžet grada Novog Pazara, tačno je definisano u kojim oblastima taj novac treba i može da se utroši, kako bi se poboljšao i pospešio određeni segment društvenog života, odnosno poslovnog ambijenta u jednom gradu. Prema našim informacijama ovaj novac se veoma često nenmjenski troši, apropo tome kada dođe i prigusti lakalnoj samoupravi da uplati plate svojim upošljenicima, ne biraju se sredstva već se samo gleda s kojeg računa može da se skine sredstava kako bi se podmirile takve potrebe. Naravno, mi nismo protiv podmirenja potreba plata i zarada upošljenicima, naprotiv, mi smo odavde apelovali i sada apelujem, sramota je i grehota je da uposlenici lokalne samouprave na čijim plećima funkcioniše ovaj grad, govorim o srednjem nivou upošljenika koji svih ovih godina nose ovu administraciju, tek ovih dana počinju da primaju decembarsku zaradu, ako nisam u pravu neka izađe neko da me demantuje.“, naglasio je Edin Zećirović

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img