12.3 C
Novi Pazar

Forum10 istraživanje: Institucije nisu na adekvatan način reagovale tokom pandemije COVID 19

Published:

Akademska inicijativa Forum 10 je sprovela istraživanje pod nazivom „Ocjena efikasnosti institucionalnog odgovora na pandemiju COVID-19 u multietničkim zajednicama u Sandžaku/jugozapadnoj Srbiji i na jugu Srbije“ sa ciljem da se ukažu šta su razlozi i zbog čega lokalne zajednice nisu bile u stanju da na adekvatan način reaguju na krizu.

„Generalni stav koji smo dobili od svih ovih kategorija ispitanika jeste da su institucije bile nespremne sa jedne strane, a sa druge strane institucije nisu na adekvatan način reagovale. Dakle, i u onim kapacitetima koje su one već imale, one se nisu na pravi način snašle i nisu adekvatno reagovale. Još neki od zaključaka jesu da institucije nisu bile dovoljno transparentne odnosno da nisu na pravi način informisale građane, da nisu dovoljno poklanjale pažnje tim različitim stvarima koje su bile od značaja za građane, u tom smislu informisanja i edukacije o tome šta se sve dešava u tom trenutku. Nešto bolje ocjene smo dobili od ispitanika sa juga Srbije u odnosuna Sandžak. Hoću da kažem da ono što smo dobili od ispitanika u Sandžaku ukazuje na jedan veći stepen problema sa kojim su se suočile institucije. Sa druge strane, ono što smo ispitivali jesu posljedice tog funkcionisanja ili ne funkcionisanja institucija pograđane. Građani i sve grupe ispitanika uglavnom su složni u toj ocjeni da zahvaljujući tome što institucije nisu na pravi način radile svoj posao, njihovo povjerenje u institucije je nisko. To je najvažnija posljedica koju su uglavnom isticali“, kazao je Teo Taranis, Forum 10.

Ovo istraživanje treba da bude za nauk i kako popravni jer pandemija još uvjek traje.

„S obzirom da pandemija i dalje traje, ovaj izvještaj treba da posluži prije svega ljudima u institucijama ali možda inama izcivilnog društva, pa na kraju krajeva i svim građanima. Na način gdje bi oni sada trebali da uče na tim greškama, to bi bila neka idealna situacija u kojoj bi se makar u ovom nekom nastavku pandemije kojinas očekuje, neke stvari ispravljale u odnosu na ono što su bile greške i problemi u ta prva dva talasa. Tako da naš izvještaj bi trebalo tome da posluži, da ljudi iz institucija pročitaju izvještaj, da vide šta to druge grupe ljudi u lokalnim zajednicama ocjenjuju kao probleme i da onda na osnovu toga uče ina svojim greškama i da to ispravljaju unekom narednom periodu“.

Nema razlogaza ljutnju jer ništa nije usmjereno protiv institucija.

„Naš izvještaj i sve ono što smo radili tokom istraživanja nije usmjeren protiv institucija u tom smislu da ima za cilj da pokaže da su oni radili dobro ili loše, već da sagledamo iz različitih uglova šta su bili neki problemi kako bi ih svi zajedno možda u lokalnim zajednicama ispravljali. Jedna od stvari koja se često pominje i u izvještaju jeste da je bila loša ta koordinacija između različitih aktera u zajednici. Između civilnog društva i institucija i zdravstvenog sistema a možda čak i medijima. Mislim da različitim akterima može ovaj izvještaj da posluži kao dobra osnova da svi u nekom narednom periodu unapređujemo svoj rad i učimo na greškama“.

Svi spomenuti akteri kao i mediji su bili prisutni predstavljanju ovih istraživanja ali se nisu pojavili.

SANA

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img