18.9 C
Novi Pazar

Dr. Pramenković: Ne smijemo dozvoliti da korupcija postane normalna pojava

Published:

Skupština Srbije nastavila je danas rad raspravom o prijedlogu kandidata za izbor članova veća Agencije za sprečavanje korupcije. Narodna poslanica Stranke pravde i pomirenja dr. Misala Pramenković kazala je jako važno podizati svijest u društvu o štetnosti korupcije, te da ne smijemo dozvoliti da korupcija postane normalna pojava.

– Pitanje korupcije je pitanje koje se tiče svakoga društva i države. Danas u svijetu nemamo države u kojoj nema korupcije, to je nešto što je činjenica, ali se države razlikuju procentualno u zastupljenosti korupcije i sfere društva u kojima je korupcija zašla. To je problem koji je slojevit i gdje nije dovoljan samo jedan rad agencije već je potrebno da cijelo društvo bude ujedinjeno u borbi protiv korupcije. To će se postići na nekoliko načina. Prvo je potrebno imati jako dobru koordinaciju između državnih organa i institucija u pogledu borbe protiv korupcije, u tome se mora biti principijelno i dosledno. To znači da bilo ko u ovom lancu sistema da ima drugačiji pogled na korupciju ili da je malo tolerantan na korupciju, to će stvoriti dodatne probleme u društvu. Ono što smatram jako važnim u ovom trenutku jeste podizati svijest u društvu o štetnosti korupcije. To je jako važno jer kada imate činjenicu da u nekom društvu je korupcija prisutna i čak u svim sferama društva to na neki način postaje dio svakodnevnice i dio normalnih pojava. To ne smijemo nikako dozvoliti, a ni državne institucije kao ni putem medijskih sadržaja. Svi zajedno moramo djelovati na način da građanima prvo ukažemo na štetnost korupcije, da građanima pokažemo da to šteti ekonomskom blagostanju zemlje i da će korupcija dovesti samo do toga da generalno standard, životni standard, bude niži sa jedne strane. Sa druge strane se građani moraju upoznati i sa tim da je bilo kakav vid učestvovanja u lancu korupcije zapravo krivično djelo i da niko ne smije biti u tom smislu ni prema sebi tolerantan da sebi dozvoli da nekada u određenim momentima pospješi ili indirektno određeni lanac korupcije, a da to postane kao normalna pojava. Dakle, podizanje svijesti kod građana o štetnosti korupcije jeste nešto što je jako važno.

Dr. Pramenković ukazala na ulogu koju bi lokalna samouprava trebala imati na prevenciju i suzbijanje korupcije.

– Lokalne samouprave su jako važna karika u tom lancu. Zbog čega? Upravo se u lokalnim samoupravama, nažalost, građani ponajčešće i suočavaju i sa problemom korupcije, organiziranog kriminala i svim drugim društvenim devijacijama koje postoje u društvu. Upravo su građani u tim manjim zajednicama nekada više izloženi tim negativnim uticajima nego možda u nekom većem sistemu, gdje je odlučnost u borbi protiv korupcije znatno odlučniji. U tom smislu, lokalne samouprave također moraju mnogo više raditi na prevenciji i suzbijanju same korupcije. To će najprije kroz jedan otvoren i transparentan rad i otvorenost prema građanima u pogledu budžeta i trošenja budžetskih sredstava kroz jedan da kažemo racionalan i odgovoran odnos prema budžetu ali i transparentan odnos u pogledu dostupnosti informacija.

Dr. Pramenković ukazala na poslednje slučajave u Novom Pazaru i Sjenici gdje su česti napadi na one koji ukazuju na kriminal i korupciju.

– Ukazat ću na činjenicu da se prava uzbunjivača u jednom momentu moraju jako zaštititi i ispoštovati u smislu da kada neki građanin se odvaži da ukaže na korupciju i na određene malverzacije da se prosto adekvatno mora zaštititi i zakonski reagovati. Mi smo imali činjenicu da je građanin u Novom Pazaru, određeni aktivista, izašao sa nizom informacija o različitim malverzacijama u lokalnoj samoupravi. Nakon toga, on je u sred bijela dana bio pretučen u jednom lokalnom kafeu. Dakle to su stvari koje se ne smiju tolerisati. Sa druge strane, jedan svežiji primjer jeste iz Sjenice, gdje je određena grupa političkih neistomišljenika, otela, kidnapovala direktora jedne škole i na taj način maltretirala, uzurpirala njegovo pravo, a čini mi se da je izostala adekvatna reakcija nadležnih organa. To je saopšteno da je bukvalno dalje preuzeo MUP, ali se mora pokazati u ovakvim slučajevima neselektivnost i jedna odlučna borba ne samo u Beogradu kao centru, već i u manjim sredinama kao što su gradovi i općine Sandžaka.

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img