4.8 C
Novi Pazar

Zaštitnik građana podržao inicijativu za odlaganje izbora za BNV u Crnoj Gori

Published:

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori Siniša Bjeković odgovorio je pozitivno na inicijativu bošnjačkih intelektualca na zahtjev za pokretanje postupka za izmjene Zakona o ljudskim pravima i slobodama, te odlaganje započetih procedura oko izbora novih savjeta manjinskih naroda. On je u odgovoru upućenom potpisniku ove inicijative akademiku Šerbu Rastoderu naveo da je pokrenuo ispitni postupak.

– Postupajući po vašoj inicijativi za pokretanje postupka izmjena pojedinih odredbi Zakona o manjinskim pravima i slobodama, a kojom ste se instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore obratili zajedno sa ostalim potpisnicima iste, Zaštitnik je utvrdio da ista ispunjava uslove sadržane u čl.31 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koji se tiču sadržine pritužbe, kao i uslove po pitanju njene dopuštenosti sadržane u čl.17, 11.22 i čl.28 do čl.34 istog Zakona, te je po tom osnovu pokrenuo ispitni postupak. S tim u vezi, obavještavamo Vas da je Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, dana 26. februara 2021.godine upućen zahtjev za izjašnjenje na navode iz podnijete pritužbe, a shodno čl.35 Zakona, navodi se u odgovoru Zaštitnika građana.

Ovim povodom razgovarali smo sa akademikom Rastoderom koji je kazao da je veoma značajno što je inicijativa dobila podršku važne državne institucije.

– Odgovor Zaštitnika ukazuje na suštinsku stvar. Osim ovog što je saglasan sa inicijativom i pravnim osnovom ideje, on je to proslijedio Ministarstvu pravde očekujući kao i mi da će Ministarstvo pravde dati odgovor na ključno pitanje. Ključno pitanje koje smo mi postavili je pitanje legitimnosti izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV). Da li može te izbore može mimo zakona da raspiše neko drugo tijelo, a da to nije Ministarstvo za ljudska i manjinska prava? U ovom slučaju radi se o sljedećem. U odgovoru na našu inicijativu koja je odbačena od aktualnog rukovodstva BNV-a je rečeno da su se oni sastali 13. novembra, saglasili se da skrate mandat i raspišu izbore. Time su oni direktno priznali da su oni inicijatori raspisivanja izbora što mi mislimo da je nisu imali pravo prema važećem zakonu i da pravno očekujemo od Ministarstva pravde da nam to i potvrdi. Dakle, ukoliko Ministarstvo pravde bude djelovalo prema postojećem zakonu očekujemo da pokaže da su već zakazani izbori za BNV nelegitimni jer ih nije raspisala ovlašćena institucija i da kao takvi se oni moraju ponoviti, kazao je akademik Rastoder.

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img