12.3 C
Novi Pazar

PU Novi Pazar prima 15 novih policajaca – Evo kako da se prijavite i koji su uslovi

Published:

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 15 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO) koji će biti angažovani pri Policijskoj upravi Novog Pazara. O detaljima i uslovima konkursa za Sandžak televiziju govorio je major policije Miljan Petrović.

– MUP je raspisao 24. marta tekuće godine konkurs za prijem 1400 kandidata, odnosno policijskih službenika. Shodno prethodnom dogovoru za potrebe PU u Novom Pazaru predviđen je prijem 15 kandidata za rad na radnom mjestu uniformisanog policijskog službenika i to 5 u policiji, 5 u saobraćajnoj policiji i 5 u policiji u lokalnoj zajednici”, kazao je major policije Miljan Petrović.

Dodao da su uslovi su definisani u konkursu koji je objavljen na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Centra za osnovnu policijsku obuku.

Uslovi su: – da je državljanin Republike Srbije, da ima prijavljeno mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana, da ima prijavljeno mjesto prebivališta na teritoriji PU za koju konkuriše, da nema manje od 18, a više od 24 godine za kategoriju sa srednjom stručnom spremom, odnosno 27 godina za sveršene studente Kriminalističko-policijske akademije, da ima završeno srednje obrazovanje, odnosno da ima diplomu osnovnih policijskih studija Kriminalističko-policijske akademije, da ne postoje bezbjednosne smetnje, da ima važeću kategoriju, odnosno položen vozački ispit za B kategorije.

Major Petrović istakao da je novina u ovom konkursu  to što mogu da konkurišu i maturanti koji ove godine završavaju 4. godinu i lica koja su započela vožnju za B kategoriju.

– Potrebno je da prilikom predaje dokumenata, predaju potvrde, konkretno za diplome srednje škole rok je 15. jul ove godine, a za vozačku dozvolu je rok do kraja završetka provjere.

Major Petrović pojasnio postupak izbora kandidata.

– Najbitnije je da se kandidati jave u policijskim stanicama Novi Pazar, Tutin i Sjenica. Tamo će dobiti adekvatna dokumenta i biće upućeni šta im je sve potrebno da konkurišu. Kada konkurišu, predaju u policijskim stanicama, gdje su i uzeli dokumenta. Sam postupak izbora kandidata sastoji se iz tri dijela, a to je opšti ljekarski pregled, specijalistički ljekarski pregledi, kvalifikacioni ispit. Opšti ljekarski pregled se obavlja u skladu sa važećim propisima, specijalistički pregled se obavlja u Zavodu za zaštitu zdravlja radnika MUP-a Durmitorskoj u Beogradu, a što se tiče kandidata za kvalifikacioni ispit, on se sastoji iz 4 dijela:
– provjera jezičke kulture i poznavanje pravopisa srpskog jezika,
– provjere psihološkog statusa,
– provjere bazično-motoričkih sposobnosti,
– intervjua.
Ono što moram da naglasim jeste da su svi ovi dijelovi eliminacioni, ukoliko jedan kriterij ne zadovolji kandidat – otpada. Jako je bitno da se kaže da na svakom tom dijelu trebaju dati maksimum sebe, jer je i pola boda jako bitno za konačnu rang listu”, završava major policije zaposlen u PU Novi Pazar Miljan Petrović.

Izvor: SANA

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img