11 C
Novi Pazar

Dr. Pramenković: Zakonom o muzejskoj djelatnosti regulisat će se važna pitanja

Published:

Poslanici Skupštine Srbije raspravljali su o zakonu o muzejskoj djelatnosti. Narodna poslanica Stranke pravde i pomirenja prof. dr Misala Pramenković je tom prilikom naglasila da su muzeji riznice historijske građe koja nas podsjeća i ukazuje na razvojni put naroda koji žive na određenom prostoru.

„Iz vašeg uvodnog predstavljanja samog Zakona vidimo da će se ovim Zakonom regulisati jako važna pitanja koja do sada nažalost nisu bila regulisana. To nam ukazuje i na propuste i probleme koji su do sada postojali a koji se trebaju otkloniti implementacijom ovog Zakona u predmetnoj oblasti i nekoliko stvari koje ste istakli kao što su prevashodno briga i zaštita kulturne građe, zatim pitanje samih zvanja odosno strunosti od direktora muzeja pa dalje preko ostalog osoblja, nakon toga pitanje digitalizacije i generalno evropskih standarda koji se u toj oblasti, jako je značajno. Sa druge strane bih i pozdravila vašu inicijativu o potrebi zaštite i ja bih tome još dodala promociji sakralne kulture svih crkava i vjerskih zajednica i na tom polju trebamo jako puno raditi. U pogledu promocije kulture mislim da kao društvo kroz obrazovne institucije, počev od predškolskih ustanova, preko školskog vaspitanja pa sve do visokoškolskih ustanova moramo poraditi više na upoznavanju naše djece i mladih generacija sa kulturnim nasleđem koje će biti zalog stabilnoj i dobroj budućnsoti svakako.“

Naglasila da je od izuzetne važnosti Prijedlog Odluke o proglašenju stare i značajne bibliotečke građe od kulturnog dobra.

„Slušajući koleginice i kolege koji dolaze iz različitih krajeva Srbije i koji spominju vrlo često probleme sa kojima se institucije kulture na terenu susreću, smatram da bi podrška Ministarstva a ne sumnjam da je i do sada bila bezrezervna, još značajnija bi bila ta podrška upućena prema lokalnim samoupravama, budući da nekada e određene institucije kulture susreću sa jako ozbiljnim problemima počev od egzistencijalnih problema kao što ću navesti nekoliko primjera iz kraja iz kog ja dolazim, konkretno prostora Sandžaka gdje recimo imamo činjenicu da matična biblioteka u Prijepolju nema svoju zgradu, što je jako otežavajuća okolnost i osnovni preduslov za kvalitetan rad. Sa druge strane recimo biblioteka u Sjenici ima na raspolaganju svega 40 metara kvadratnih i u takvim uvjetima je nemoguće govoriti o kvalitetnom radu.“

Ona je podsjetila na problem prostornog kapaciteta historijskog arhiva „Ras“ iz Novog Pazara koji je zadužen za skladištenje, zaštitu i obradu arhivske građe sa područja grada Novog Pazara i opština Tutin i Sjenica.

„Vrlo su skučeni sa prostorom na svega 450 metara kvadratnih rade i redovno u izvještajima svojim koje podnose lokalnoj samoupravi spominju taj problem, budući da nisu u mogućnosti da svoju zakonksu obavezu na valjan način ispune, da prihvataju arhivsku građu koje je svake godine sve više, tako da se u tom smislu, pored toga što Zakon o arhivskoj građi propisuje svojim članom 5. da Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave moraju iznađi načina i obezbijediti uslove arhivima da rade adekvatno svoj posao, historijski arhiv „Ras“ u Novom Pazaru nema uvjeta za kvalitetan rad. Oni čak u svojim izvještajima spominju rješenje koje bi bilo adekvatno a ne bi bilo toliko komplicirano, budući da zgrada u kojoj se nalaze jeste namjenski uređena i urađena za potrebe arhiva ali se u prizemlju nalazi muzička škola, tako da bi bilo logično izmjestiti muzičku školu i naći adekvatan prostor a njima osloboditi taj prostor.“

Istakla da će narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja u danu za glasanje podržati ovaj Zakon i Odluku.

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img