11 C
Novi Pazar

Dr. Pramenković: Sporazumi jako važni za dalji razvoj zemlje

Published:

Skupština Srbije počela je danas raspravu o predlozima zakona o potvrđivanju tri međunarodna sporazuma. Riječ je o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Kine, Sporazuma o podsticanju investicija između vlada Srbije i SAD i između vlada Srbije i Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata.

– Danas imamo objedinjen set od tri zakona koji se tiču sporazuma sa tri jako važna partnera Republici Srbiji i sva tri sporazuma se tiču određenih projekata na ekonomskom planu. Inače, potvrđivanje bilo kakvih sporazuma sa različitim zemljama dokaz je diplomatskog prestiža određene zemlje i to je jako važan korak otvaranja zemlje prema svim partnerima, ali kada su sporazumi sa konkretnim projektima ili planovima onda to dodatno ima još jaču snagu i težinu. Dakle, prvi sporazum se tiče, zapravo zakona o potvrđivanju sporazuma između Narodne republike Kine i Republike Srbije. Ovjde se zapravo radi o unapređivanju carinskih administracija dviju zemalja koje će dovesti do još bolje trgovinske razmjene ovih zemalja, iako je ona i za sada jako dobra, budući da je samo u protekloj godini razmjena između ove dvije zemlje je bila preko 3 milijarde dolara. Kina je osvjedočen partner Republici Srbiji i dva su sektora u koja Kina aktivno ulaže, a to je pitanje kapitalnih projekata iz oblasti putne odnosno saobraćajne infrastrukture, a druga je oblast ili sektor energetike. Nekoliko hiljada firmi NR Kine iz oblasti same energetike djeluje unutar same republike. Prema tome, jako je značajno da se ovaj sporazum podrži i da se i ova trgovinska i svaka druga saradnja nastavi. Drugi sporazum se tiče potvrđivanja sporazuma između Vlade Francuske i Republike Srbije u pogledu prioritetnih projekata i to se odnosi na dva jako važna projekta. Prvi projekat je izgradnja metroa, projekat od kapitalnog i nacionalnog značaja za cijelu zemlju, ne samo za glavni grad, a drugi se projekat odnosi na projekte iz energetske efikasnosti. Budući da je zakonska osnova stečena za dalju promociju i aktivno djelovanje u ovoj oblasti, jako je važno imati pitanje energetske efikasnosti i energetski obnovljivih izvora u pogledu same dinamike razvoja na području cijele zemlje, a vidjeli smo da Vlada predviđa jednako zastupiti kako urbane tako i ruralne dijelove, odnosno dijelove zemlje koji su znatno više zapostavljeni. Ovo je pitanje jako važno i sa aspekta ekologije, očuvanja životne sredine i svega onoga o čemu smo imali prilike govoriti u prethodnim raspravama kada se tiče samih oblasti iz polja energetike. I treći sporazum se odnosi na sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD-a također u pogledu poticanja prioritetnih investicija u Republici Srbiji. SAD su jako važan faktor svakoj zemlji, samim tim i Srbiji u pogledu realizacije ekonomskih projekata, ali i u pogledu spoljno-političke saradnje. Sveukupno možemo reći da se radi o tri jako važna i značajna sporazuma. Kada se tiče sporazuma sa Narodnom republikom Kinom, on samo potvrđuje dobru saradnju koja je do sada ostvarena, a upravo smo govorili u kojim je to sektorima najviše vidljivo. Značajna je i pomoć koja je iz Kine bila upućena Srbiji u toku aktuelne pandemije, ali se u toku pandemije vidjelo da Srbija ima i mnogo drugih prijatelja i da narod koji ima prijatelje sa svih strana u određenim nedaćama vidi ko su osvjedočeni prijatelji, što smo posebno mogli vidjeti po aktivnostima koje je poduzela naša dijaspora sa svih strana svijeta i ljudi koji su priskočili u pomoć kako novčano, tako i medicinskim sredstvima i tako dalje. Dalja implementacija ovih sporazuma će u pogledu kapitalnih investicija i saobraćajne infrastrukture značiti i ravnomjeran regionalni razvoj i u pogledu razvijanja svih dijelova naše zemlje, posebno dijelova koji su bili zapostavljeni godinama, pa i decenijama. Trasa autoputa koja će jednim dijelom proći i kroz Sandžak značiti jako puno i za ekonomski i svaki drugi oporavak ove zemlje. Tako da, kao što je i već najavljeno, poslanici SPP-a će podržati ovaj set zakona jako važnih u pogledu sa ove tri jako važne zemlje kao partnera, kazala je prof. dr. Misala Pramenković.

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img