11 C
Novi Pazar

Omogućena legalizacija objekata koji su uzurpirali javnu površinu

Published:

Odbornici su na poslednjem skupštinskom zasijedanju raspravljali i o prijedlogu Odluke o uslovima ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namjene ili na površinama planiranim za javnu namjenu.

Izvestilac Nihad Crnovršanin istakao da je cilj ove odluke omogućiti građanima da legalizuju svoje objekte.

Odbornici opozicije imali su niz pitanja, zamjerki i kritika na ovu odluku, naglašavajući da se na ovaj način napadaju saobraćajnice u Novom Pazaru.

„Potpuno je netačno da se na ovaj način uvodi urbanistički red, potpuno je netačno da se na ovaj način poštuje Zakon o zakonjenju objekata koji je donešen 2015. godine i da ne bi bilo sve crno moram da pohvalim vladajuću oligarhiju, napredovala je ovog puta. Danas smo čuli da o školi smo počeli da razmišljamo 2007. pa kad se Stranka pravde i pomirenja uključila, onda smo intenzivirali 2017. i evo sad smo tu gdje jesmo. Uvažena gospodo, Zakon o zakonjenju objekata je donešen 2015. i daje mogućnost od dvije godine, čitajte član 48. tog Zakona na koji se vi pozivate, istekao vam je rok 2017. što znači da kasnite samo 4 godine ali to je poboljšanje, prošlog puta ste kasnili 10 godina i ovo je poboljšanje, ja skidam kapu za jedan takav pomak. Ako naši građani budu dovoljno strpljivi, riješit ćete sve njihove probleme 2356. vjerovatno. Ovje je na sceni klasičan pokušaj legalizovanja, selektivnog davanja mišljenja, odnosno mogućnosti da neko legalizuje ili ne legalizuje svoj objekat. Drugo što je mnogo važnije od ovog prethodnog jeste da se na ovaj način napadaju saobraćajnice u Novom Pazaru za koje svi znamo kakve su. Ako legalizujete nekom objekat koji je tik uz regulacionu liniju, saobraćajnicu i nekom trotoaru, imali smo slučajeva da gledamo slike takvih objekata, on dobija pravo da podnese zahtjev za proširenje svoje parcele radi redovne upotrebe tog svog objekta pa će on da podnese zahtjev, pa će da mu se odredi zemljište za redovnu upootrebu, pa će opet od nekog javnog zemljišta da se uzme a da se da tom nekom privatnom licu. To ne bi bilo sporno da je važeće za sve građane, nego samo za one privilegovane koji će moći da prođu sve ove procedure koje su toliko nejasne, toliko komplikovane i toliko kompromitujuće da je to nevjerovatno.“, istakao je Edin Zećirović

„Problem je da ako vi date mogućnost određenim objektima koji prelaze tu regulacionu liniju da budu legalizovani, vi na taj način podstičete sve građane da mogu graditi sutra na javnim površinama očekujući da će nekada biti ti objekti legalizovani, to je samo jedna od opasnosti. Druga stvar, ne bi bio problem da ti objekti prelaze u nekoj maloj količini regulacionu liniju, međutim, postoje objekti koji prelaze regulacionu liniju u 10-15 kvadrata i ako vi legalizujete te objekte, to će biti strašno, vi time uništavate naše saobraćajnice i umjesto da se ova vlast bori na način da obezbjedi što više parking mjesta, što više trotoara obzirom da znamo koliki je problem i parking i nedostatak trotoara, nastavlja se sa jednom mjerom koja je veoma štetna za naše građane. Koleginica Leković je rekla da je u interesu građana da se legalizuju određeni objekti, da jeste u interesu građana da se legalizuju određeni objekti ali nije u interesu građana da  dodatno gubimo saobraćajnice i nije mi jasno zašto smo onda usvajali plan detaljne regulacije čija je intencija bila širenje saobraćajnica ako sada dozvoljavamo jednoj komisiji da određene objekte koji prelaze ovu regulacionu liniju, da se ti objekti legalizuju.“, kazao je Edin Đerlek

„Ja ću vam doslovno sve objasnit iako nisam pravnik. Oko 60% ovih podnijetih zahtjeva za legalizaciju terenutno ne može da riješi svoj status zbog ovoga od toga je većina vatani, kuće, neki objekti u kojima ljudi žive i mi zaista imamo želju da tim ljudima izađemo u susret ali ne samo mi, ova država je nekoliko puta mijenjala svoj Zakon i postoji intencija da će ponovo doći do izmjene da se svi objekti koji mogu, legalizuju u ovoj državi.“, istakao je Muamer Bačevac

„U članu 3 predložene odluke o kojoj je maloprije govorio kolega koji pojma nema o ovoj temi se kaže, daje se saglasnost za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata na postojećoj javnoj površini koja pripada gradu Novom Pazaru i tako dalje, što je slučaj sa nečijom garažom koja se nalazi na trotoaru. Uvaženi građani, nama se ovdje pokušava imputirat da smo mi protiv ozakonjenja 60% zahtjeva koji su prispjeli u službe ovog grada.“, naglasio je Edin Zećirović

„2015. godine je donijet Zakon i vi tim istim građanima na koje se sada pozivate, niste legalizovali objekte i one koji zadovolljavaju uslove i one koje sada želite da sada provučete kroz neke iglene uši. Gospodo, 6 godina niste uradili ništa, prosto onim građanima kojim možete da legalizujete objekte to rešite, oni koji kače javnu svojinu, ko uzima javnu svojinu, ko uzima tuđe, to je tuđ hak i ja bih se zapitao da uzimam tuđ hak. Nemojte da spočitavate da je neko protiv legalizacije, mi smo za to da vi radite vaš posao i da je Bog dao sreće da ste ljudima riješili imovinsko-pravne odnose i da ste im omogućili da legalizuju svoje objekte.“, kazao je Ferid Bulić

„Kao prvo ovdje stoji da se komisija formira i o tome je govorio jedan od prethodnika i postavio je pitanje ko formira komisiju, na osnovu kojeg normativnog akta se formira komisija i ko su članovi te komisije. Ako ste željeli da radite transparentno trebali ste da predložite da se komisija formira od strane stručnjaka koji bi predložio da sve političke partije koje učestvuju u javnom političkom životu grada Novog Pazara i na taj način biste omogućili transparentnost u radu. Vi nam ovako ostavljate sumnju da ukoliko gradsko vijeće i politička opcija koja sada ima veććinu u ovom gradu, može da donese odluku i da formira komisiju koja može da donese odluku i legalizuje određene objekte, vi nam dajete za pravo da možemo misliti da će doći do nekih zloupotreba, malverzacija i svega ostalog što nije u interesu naših građana. Protiv toga se mi borimo, stvari treba da budu jasne i transparentne.“, istakla je prof.dr. Amela Lukač-Zoranić

 

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img