13.3 C
Novi Pazar

Ko udari dijete ide u školu za roditelje

Published:

Nacrt o izmjenama Porodičnog zakona Republike Srbije čije se usvajanje očekuje u drugoj polovini godine donijet će brojne izmjene. Ono što je izazvalo najveće reakcije javnosti je zabrana fizičkog kažnjavanja djece. Onaj ko udari dijete ići će u školu za roditelje.

Postoji zabrana o fizičkom kažnjavanju djece a kažnjeni imaju mogućnost da podnesu prijavu centru za socijalni rad. Ono što trebam istaći je da roditelj koji “ćušne”svoje dijete neće biti lišen roditeljskog prava ili ići u zatvor već će morati ići na posebnu edukaciju o nenasilnom vaspitanju djece. Organizovat će je različita savjetovališta ali I različite škole roditeljstva. Izmjena potječe iz Odredbe konvencije o pravima djeteta Una koja nalaže svim zemljama potpisnicama Konvencije, među Kojima je I Republika Srbija, da u svoja nacionalna zakonodavstva uvedu odrebu o zabrani kažnjavanja djece, kaže doc. dr. Maida Bećirović Alić prof. Porodičnog prava na IUNP

 

U slučajevima, naglašava, kada dođe do zlostavljanja djece postoji mogućnost lišavanja roditeljskog prava i nekih drastičnijih mjera. Također, promijenjene su i neke odredbe koje se tiču usvojenja djeteta. U aktuelnom zakonu roditelj može označiti potencijalnog usvojitelja za svoje dijete ako se želi odreći roditeljskog prava. Kako se u praksi dešavalo da se djeca na ovaj način prodaju, odredba će biti promijenjena. Tako će roditelj moći da predloži, ali ne i da odluči, a to će činiti nadležni organi, ko će biti staratelj ili usvojitelj djeteta nakon njegove smrti.

Postoje brojne novine a ono što treba istaći je odnos između štićenika I staratelja gdje je staratelj dosad imao pravo da donosi odluke u ime štićenika a s novim izmjenama štićenik će samostalno donositi odluke uz pomoć staratelja, naravno koje su u njegovom najboljem interesu. Treba spomenuti I snižavanje starosne granice u kojoj jedno dijete može izraziti svoje slobodno mišljenje u sudskim I upravnim sporovima. Dijete koje je navršilo deset godina imat će pravo da slobodno izrazi svoje mišljenje, ističe prof. Bećirović Alić

Postoje i različiti komentari na Nacrt novog zakona

Ono što se očekuje da će najugroženija kategorija, dijete, biti zaštićenija s novim Zakonom.

Novim nacrtom, međutim, nisu riješena pitanja surogat roditeljstva, usvajanja djece u homoseksualnim zajednicama, medicinski potpomognuto roditeljstvo, oplodnja nakon smrti oca njegovim polnim ćelijama, alimentacioni fond za one čiji roditelji ne učestvuju u njihovom izdržavanju

 

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img