18.9 C
Novi Pazar

Akademik Zukorlić u Parlamentu: Ne postoji islamski terorizam, islam je vjera mira

Published:

Skupština Srbije počela je danas raspravu o Prijedlogu zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma. Predsjednik Stranke pravde i pomirenja akademik Muamer Zukorlić kazao da je neprihvatljivo povezivanje islama sa terorizmom i korištenje termina islamski terorizam u javnom diskursu jer se na taj način stigmatiziraju i targetiraju pripadnici islama kojih je danas gotovo dvije milijarde.

– Ono što je za mene izuzetno važno jeste da se ime jedne od  najvećih monoteističkih religija, vjere islama vezuje za terorizam. Nažalost, tome doprinose oni koji se odlučuju na terorističke akte, a po svom imenu su muslimani i to je nešto predstavlja po najprije udarac samom islamu i samim muslimanima koji po svome učenju i opredjeljenju nipošto i ni na koji način ne pripadaju takvoj orijentaciji.  Uprkos činjenici da određeni muslimani počine određene terorističke akte sa moralnog, kulturnog i ostalih aspekata nemamo osnova nazivati taj terorizam islamskim terorizmom. Imamo pojave da terorističke akte učine i pripadnici nekih drugih vjerskih konfesija, ako je to hrišćanin ne možemo čuti u medijima ili političkom diskursu da je to bio čin hrišćanskom ili kršćanskog terorizma. Zato ne možemo zanemariti cjelokupno, duhovno, etičko i civilizacijsko iskustvo prisutnosti islama od preko 1400 godina samo zato što imamo određene ljudi koji pripadaju određenim ekstremnim percepcijama koje se vezuju za islam, ali one nisu dio primjernog, priznatog, stabilnog učenja kojem pripada apsolutna većina islamske naučne, odnosno učenjačke elite i općenito muslimana i ne može se zanemariti sve to i prihvatiti kao normalnu pojavu u javnom diskursu termin islamski terorizam. Islamski terorizam ne postoji. Terorizam je terorizam, on je akt nasilja i ako ga čini neki pripadnik islama formalno, iako je sporno da li pravi pripadnik islama može čini akt nasilja i ubijati djecu, civile jer je to sa aspekta islama neprihvatljivo, prema tome ovo želim podvući jer na taj način pravimo neku vrstu stigme, targetiranja jedne cijele vjere, pripadnika jedne vjere koja danas broji skoro dvije milijarde.

Akademik Zukorlić kazao da je jako bitno kako će se urediti baza podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma. Pozvao da se prekine sa praksom dodatnih provjera osoba na osnovu “karakterističnog” fizičkog izgleda.

– Hoću time da ukažem na to koliko će biti važno nakon što uredimo ovu bazu zapravo uredimo i određenu analitiku, određenu klasifikaciju, ali i svakako samu bazu podataka i upotrebu tih podataka. Naše iskustvo do sada, ali evo da razumijemo da nismo imali Nacionalnu bazu podataka pa da su bili određeni propusti, nama se dešava da određeni ljudi, značajni autoriteti Islamske zajednice, jednostavnu osvane na nekim, ne znam kakve su to liste, vi iz sektora bezbijednosti to bolje znate, na graničnim prijelazima, pa ti ljudi ne mogu da pređu granični prijelaz što, recimo, neće biti zadržani najmanje dva sata ili više vremena na određeno ispitivanje ili samo čekanje da se, kako se to tamo kaže, nešto provjeri. Radi se o ljudima koji su značajni autoriteti, funkcioneri, ulema Islamske zajednice, dakle, prosto se nadam da će ova baza podataka doprinijeti uređenju ovog prostora gdje neće moći bilo koji službenik određene službe bezbijednosti ili obavještajne službe ili policijske službe da prosto nekoga, jer je samo čuo na televiziji kako teroristi imaju nekakve brade i nekakve pantalone, ne znam kakve frizure i pošto svakodnevno imamo takve nastupe na javnim sredstvima informisanja i onda taj službenik tamo kaže: “Pa čekaj, ovaj meni ispunjava takve uslove, ja ću njega da stavim tamo pa neka oni njega ispituju”. Dakle, mi smo takvu praksu imali i takve pojave koji su, nadam se bili samo izuzeci, ili ćemo ukinuti takve izuzetke, ali prosto ne mogu da ne skrenem pažnju na ovo.

Zukorlić ukazao na opasnost teze da muslimani ne mogu biti lojalni državi u kojoj žive, ocijenivši je kao šovinističku neistinu koja ima za cilj satanizaciju muslimanskog stanovništva.

– Prije nekoliko mjeseci na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom gostuju dvojica tzv. profesora koji su jako prisutni na temi terorizma, posebno kada je u pitanju sprega sa islamom, pa obojica iznose tako opasnu, otrovnu laž tog dana na toj televiziji i obojica to potvrđuju, a koja glasi: “Muslimani po svom vjerskom učenju ne mogu i da hoće da budu lojalni državi u kojoj nisu većina”. Zamislite kako je to opasna i otrovna teza na kojoj vi pravite takav jaz, podjelu, tergetiranje i stigmatiziranje svih muslimana u državi u kojoj nisu većina, u ovom slučaju u samoj Srbiji. Kada vi tako obavještavate javnost, milionski auditorijum da ovi muslimani, kako vam se god predstavljali, kako vam se god ponašali, oni po njihovom vjerskom učenju ne mogu biti lojalni državi Srbiji. Kakva je to , molim vas, poruka službama, kakva je to poruka srpskoj javnosti? Šta sad treba obični građanin da misli? To je skandalozno. Nazvao sam urednika i kazao mu: “Molim te zakaži emisiju sa ova dva kretena, sa ova dva idiota, ne znam kako da ih nazovem. Zovi me neka predamnom to kažu pa da im ja pojasnim”. Kazao je da hoće, ali nikada više nije uspio da ih dobije kad je najavio da ću ja doći u emisiju. To je strašno, zamislite vi bez ikakve sankcije, bez ikakve posljedice, neko ko ima navodne doktorate, koji predaje na univerzitetu, jedan od njih predaje na beogradskom univerzitetu na političkim naukama, on zapravo tako edukuje studente. Ti studenti će sutra postati političari, javne ličnosti. To je ljudi laž, jedna izmišljena neistina šovinistička koja ima za cilj satanizaciju, koja ima za cilj da sve ove naše borbe, ovaj naš trud nas muslimana bilo političkih, vjerskih ili intelektualnih djelatnika koji želimo da pomognemo da se sve te historijske rane i sudari, problemi koje smo imali na relaciji pravoslavnog i muslimanskog stanovništva, na širem području regiona, a posebno ovdje u Srbiji, da se prevaziđu i ozdrave i dođu vam takvi profili, takve spodobe da vam na taj način truju javnost. Dakle, to je stvar koja je jako opasna i onda šta vi time zapravo postižete? Time se šalje takva poruka da svi oni muslimani koji se gnušaju na terorističkim aktima i na svaki oblik nasilja, koji pripadaju uvjerenju da je islam vjera mira, dame i gospodo, islam je po definiciji vjera mira, pojam “islam” dolazi od riječi “selam”, što na arapskom znači mir i sigurnost. Dakle, to je u samoj definiciji, imenu i osnovnoj identifikaciji same vjere, dakle, to je nešto što je osnov. Naravno, postoje razne percepcije, upotrebe, naravno da postoji i zloupotreba, ali se islam ne dokazuje zadnjih 20 godina kada imamo priču o terorizmu. On je na sceni 1400 godina. I ako hoćemo govoriti o samoj praksi – imamo je. Međutim, krenimo od same teorije, ali znajte, ovakvi primjeri su strašni.

On je dodao da je posljedica udara na jedinstvo Islamske zajednice gubljenje kontrole nad edukacijom mladih muslimana.

– Ako hoćemo da borbu protiv terorizma i cjelokupno djelovanje profesionalizovati i podići na najveći mogući stepen, to neće značiti da ćemo samo ostati na nivou podataka i na nivou rada obavještajnih službi. Pogotovo kada je u pitanju ekstremizam. Kada su u pitanju ekstremna shvatanja koja su bazirana na pogrešnim percepcijama vjere ili na namjernim zloupotrebama vjere, to je pitanje mnogo više duhovno. Zato ukoliko cjelokupni sistem borbe protiv terorizma ne obuhvati mjere koje će da zaustave trovanja ideloška, vjerska, francijska, sektaška tu stanuje glavna negativna energija, ali i šansa da tu negativnu energiju pametnim djelovanjem, širokim forontom demontira i smanji se prostor za regurutovanje. Tu je poenta. Ukoliko vi omogućite ili zapostavite taj prostor da prosto se kod mladih generacija događa trovanje, ukoliko vi ne uspostavite kontrolu nad određenim strukturama edukacije, ukoliko država toleriše i smatra normalnim razbijanje Islamske zajednice sa posljedicama do danas čime nije samo posljedica tog udara dvije Islamske zajednice. Ne! Posljedica tog udara je gubljenje kontrole nad edukacijom  mladih muslimana, nad edukacijom omladine, gubljenje kontrole. Do tada smo tačno znali gdje, kada, šta se može govoriti, iz kojeg udžbenika i na koji način. Nakon toga se gubi ta kontrola i niče na desetine raznih subjekata edukacije, indoktrinacije, ideologizacije i ne znam sve čega. Neću reći da su svi ekstremni, ali samim što gubite kontrolu, samim tim što nemate vertikalu odgovornosti, vi ne možete biti uspješni u toj borbi samim tim što ćete imati formalne aktivnosti nadležnih službi.

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img