4.8 C
Novi Pazar

Usvojeni završni račun budžeta – Sredstva za brojne programe nisu realizovana

Published:

Na današnjoj sjednici Skupštine grada Novog Pazara usvojen je završni račun budžeta za 2020. godinu i konsolidovani finansijski izveštaji za tu godinu.

„Ukupni prihodi za 2020. godinu iznose 2.757.691.290 dinara, dok su ukupni rashodi 2.986.803.608 dinara, što ukazuje na to da su prihodi manji od rashoda za 211.112.317 dinara. Ukupan fiskalan suficit korigovan za neutrošena sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 127.635.000 dinara, izdatke za otplatu glavnice u iznosu od 87.342.623 dinara i za podignuti kredit u iznosu od 180.000.000, iznosi 19.180.059 dinara što predstavlja pozitivan finansijski rezultat. Izvršenje budžeta je u skladu sa planiranim prihodima, tako da procenat realizacije prihoda iznosi 97,63%, dok je realizacija rashoda 96,98%.“

Odbornici Stranke pravde i pomirenja (SPP) i Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka istakli su da je probijen zakonski rok za usvajanje završnog računa, kao i da on pokazuje da iz gradskog budžeta tokom 2020. godine nisu realizovana sredstva za brojne programe.

Ocijenili su i da je nezavisna revizorska kuća utvrdila brojne nepravilnosti, dok su izvestilac i članovi vladajuće većine istakli da je Novi Pazar od strane tog tijela ocijenjen četvorkom.

„Ono što možemo da vidimo u ovom završnom budžetu jeste da za neke segmente su realizovana sredstva u iznosu od 100% ili nešto manje, međutim, u nekim segmentima su ta sredstva realizovana u iznosu od 0%, znači da uopšte nisu realizovana. Ono što uviđam ovdje da je popravljeno stanje kada je u pitanju realizacija sredstava za plate zapošljenih u lokalnoj samoupravi. Dakle, bio je predviđen jedan budžet za te plate zapošljenih u lokalnoj samoupravi i realizovano je 105% tog budžeta, jedna jako dobra realizacija što samo po sebi nije loše. Međutim, kada se pogledaju ostale stavke i ostali segmenti gdje nema realizacije, onda to zapravo počinje da zabrinjava, a to su sledeći segmenti, ja ću ih sada pročitati zato što su veoma važni. Akcioni plan za bezbjednost grada, predviđeno 500.000, realizovano 0 dinara. Projekat protivpožarne zaštite, predviđeno 500.000, realizovano 0 dinara. Protivpoplavni sistem, predviđeno 250.000, realizovano 0 dinara i sada dvije veoma važne stavke, lokalni ekonomski razvoj, predviđeno milion, realizovano 0 posto i energetska efikasnost, veoma važna, pogotovo zbog ove zagađenosti o kojoj pričamo, predviđeno 2 miliona, realizovano 0%.“, istakao je odbornik Đerlek

„Mnoge stvari i činjenice revizor nije mogao utvrditi zato što nije dostavljena dokumentacija koja bi potkrijepila to što je navedeno u završnom računu, pa tako imamo da se kaže da konsolidovani izvještaj budžeta grada, nisu bili u stanju da utvrde da li su sačinjeni u skladu sa pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama. Zatim da sistem finansijskog upravljanja nije uspostavljen na način predviđen zakonskim propisima, ovo je javan dokument u koji svi imamo uvid. Zatim da grad nije dostavio na uvid izvještaj komisije za procjenu vrijednosti imovine koja je data na korišćenje gradu od 2017. godine. Zatim imamo da nije dostavljeno na uvid propisane liste na osnovu kojih se može utvrditi identifikacija imovine u vlasništvu grada Novog Pazara. Dakle, ovo je jedna jako ozbiljna stavka gdje mi nemamo popis šta to grad ima u svom vlasništvu, a onda ovdje na svakoj sjednici imamo nekakva otuđenja imovine u vlasništvu grada a praktično nemamo da se podvuče crta šta je to što je ostalo u vlasništvu grada, odnosno šta je to što grad i dalje posjeduje.“, kazala je odbodnica Nikšič

„Najvažniji od svih izvještaja je bilans stanja, ono što je za nas ekonomiste bilans stanja, to je za jednog liječnika krvna slika pacijenta i odatle možemo da uvidimo pravu finansijsku situaciju u kakvom se nalazi jedno preduzeće ili lokalna samouprava. Uvaženi odbornici, dobro zapamtite ovo, dame i gospodo novinari, grad Novi Pazar sa 31.12.2020. godine duguje 2.133.000.000 dinara.“, naglasio je odbornik Sejdović

„Mi smo u toj godini imali azil za pse, planirano je 14.000.000 a utrošeno je 9.783.000 dinara. Novac je utrošen za taj azil za pse a svakodnevno možemo da vidimo da se građani samoorganizuju da se brane od pasa lutalica. Imali smo toliko prijava ujeda pasa, građani nisu zaštićeni od pasa lutalica a potrošeno je 9.783.000 dinara, to je sve u 2020. godini.“, istakla je odbornica Džanković

„Mi kada ovdje potenciramo neka pitanja, vrlo često se govori da je to sa državnog nivoa, da jedinica lokalne samouprave nema ingerencije, međutim, to nije tačno. Imali smo prilike prije par godina, konkretno u prošlom sazivu su odbornici SPP-a lično išli od kockarnice do kockarnice, od kladionice do kladionice i mejrili udaljenost od obrazovnih institucija. Tada kada god bismo spomenuli pitanje kladionica, ovdje bi nam izašao gradonačelnik i rekao da zapravo nemamo mi ništa sa tim, to su državne takse i tako dalje. Međutim, da li neko sa državnog nivoa dolazi da izmjeri ili da da dozvolu tim kladionicama za tu udaljenost, pa ne, to radi neko sa lokalnog niva. Kako god imamo inspektora koji konstatuje da peletara koja 24h radi, ustvari ne radi i na taj način pravi budale od svih nas, isto tako je neko dao dozvole za te kockarnice i mi ćutimo na sve to. Dakle, ono što se dešava, apsolutno podrazumijeva odgovornost nadležnih instanci, međutim, to se nažalost ne dešava i zato smo svi u haosu u kojem jesmo, zato što dozvoljavamo da selektivno prilazimo stvarima.“, kazala je odbornica Pramenković

„Kada su u pitanju potrebe građana Novog Pazara, bez obzira što se radi o godini pandemije covida19, neke obaveze i potrebe koje je grad dužan da izmiri prema građanima Novog Pazara, sa te strane izostaje izvršenje budžeta a to su životno važne oblasti života naših građana. Akcioni plan za bezbjednost 0% izvršenje budžeta, protivpožarna zaštita 0%, azil za pse nekih 70%, lokalni ekonomski razvoj 0,0%, Savjet za bezbjednost saobraćaja 0,0%. Dakle, živimo u ekonomski privredno razvijenom gradu, gdje se nema potrebe ulagati novac, gdje se nema potrebe praviti dobra privredna i ekonomska atmosfera i zato je izvršenje budžeta 0%. Dakle, nebriga prema građanima Novog Pazara se i dalje sprovodi i mi nećemo zaćutati bez obzira što je ovo završni račun za 2020. godinu, moramo na ovaj način istupiti.“, naglasio je odbornik Redžović

„Ja ću se osvrnuti na izvještaj nezavisnog revizora i kazati nekoliko stvari za koje smatram da su jako važne. Naime, ako pogledate izvještaje revizora koji na 4 strane, pritom je nezavisni revizor, što je jako važno, nezavisna institucija je u pitanju, revizorska institucija koja je obavila nadzor nad onim što grad Novi Pazar jeste radio i što je prikazao u budžetu za 2020. godinu i pored ostalog, ovdje je utvrđeno nekoliko stvari. Kaže se sljedeće, ja ću citirati, kaže, sistem finansijskog upravljanja kontrole kao i sistem interne revizije, nije uspostavljen na način predviđen zakonskim propisima kao i pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje izvještavanja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i uspostavljanje izvještavanja u sistemu finansijskog upravljanja i tako dalje. U suštini ono što je jako važno kaže, sistem nije uspostavljen na način predviđen zakonskim odredbama.“, istakla je odbornica Lukač-Zoranić

„Mjere aktivne politike zapošljavanja, za ovu svrhu u gradu u kojem smo čuli da je brojka nezaposlenih za dvije hiljade preskočila brojku zaposlenih, u 2020.godini je uloženo nevjerovatnih 0 dinara. Ovaj program možda i najbolje oslikava vašu posvečenost da ovom gradu bude bolje, tamo gdje novac presipate iz džepa u džep, stepen izvršenja bude 135%, ovdje gdje bi trebalo da se desi osnovna privredna aktivnost a to je otvaranje radnih mesta 0 dinara. Čestitam ovom prilikom najiskrenije vladajućoj oligarhiji na ovom stepenu izvršenja aktivnosti politike zapošljavanja.“, kazao je odbornik Zećirović

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img