32.7 C
Novi Pazar

GRAD GLADNIH – U Novom Pazaru od socijalne pomoći zavisi 3.500 porodica

Published:

Srazmerno rastu broja nezaposlenih u Novom Pazaru se povećava i broj socijalnih slučajeva, ali i onih osoba kojima je potrebna tuđa njega. U ovom trenutku od direktnih socijalnih davanja živi 3.500 porodica, a na pomoć čeka i 5.000 raseljenih lica.

 

Glasovima većine na skupštinskom zasijedanju grada Novog Pazara usvojen je i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne zaštitete grada Novog Pazara.

Razlog pristupanja izradi ove Strategije jeste taj što je stara Strategija razvoja socijalne zaštite grada Novog Pazara prestala da važi.

Odbornik Stranke pravde i pomirenja Edin Đerlek istakao da kada su u pitanju manje finansije za socijnu zaštitu, treba razmišljati o izradi što kvalitetnijih strateških dokumenata, da bi se taj manjak finansija nekako nadomestio.

“Ne znam koliko znate ali postoje zvanični podaci da u Novom Pazaru postoji 3.500 porodica koje koriste socijalnu pomoć, pored toga postoji mnogo porodica, ogroman broj porodica koji koristi usluge tuđe nege, a pored toga postoji 5.000 raseljenih lica, što ja lično nisam znao dok nisam malo istraživao o tome i vjerujem da većina građana ne zna taj podataka li ovo sve što govorim su zvanični podaci. Jako je važno da se u tu Strategiju uključi veći broj relevantnih stručnjaka kako bi nam ponudili različite uvide za razvoj i kako bi od toga sačinili jedinstven dokument, a činjenica da od Strategije zavisi akcioni plan a od toga zavise projekti koji mogu da nam obezbijede finansije i na nacionalnom i na međunarodnom nivou jer bez Strategije ne možete da konkurišete za nijedan projekat i jedino tako mi možemo ovaj manjak koji imamo da nadomestimo, kad kažem manjak, mislim na finansijski manjak. Što se tiče socijalne pomoći, ja samo želim da istaknem da je pitanje socijalne kategorije, centralno pitanje u našem program. Dakle, socijalna kategorija zauzima epicentar programa Stranke pravde i pomirenja i mi to pitanje ne tretiramo samo teoretski već ga i te kako tretiramo u praksi i ja sam ponosan što mogu da kažem da je naša stranka, vjerovatno i jedina stranka u Srbiji koja je za vrijeme kovid krize i proglašenja vanrednog stanja, bila na terenu i bila sa građanima, i gotovo da nema nijedne ulice u Novom Pazaru, gdje predstavnici Stranke pravde i pomirenja nisu otišli da pomognu ljudima koji su bili izolovani, koji nisu mogli da izađu, koji usljed bolesti nisu mogli da se kreću i da im pomognu u vidu hrane, lijekova pa čak i medicinske opreme.”

Odbornica Stranke pravde i pomirenja prof. dr. Misala Pramenković postavila je pitanje zašto nigdje nije naveden rok do kada se mora uraditi Strategija.

“Čuli smo da je istekao rok važenja stare Strategije i mi zapravo idemo prema inicijativi da se ide sa izradom Strategije razvoja socijalne zaštite grada za period 2022-2026. godine a zapravo već je mjesec februar 2022. a mi tek idemo u process izrade Strategije. Zašto nigdje nije navedeno koji je to rok, budući da je rečeno da će timom rukovoditi i gradonačelnik, zašto nije naveden rok do kada se mora Strategija uraditi i kada će se uopće početi sa implementacijom jer ovo bi podrazumijevalo da u 2022. se počne sa implementacijom a izrada još nije počela, to me zanima? Drugo pitanje je kod načina finansiranja, kaže se da sredstva za praćenje procesa izrade Strategije će se obezbijediti iz budžeta. Proces praćenja, ne same izrade već process praćenja, da li je to neki nadzorni organ koji sve nadzoriše će uzeti određena sredstva, a da zapravo proces izrade ne zahtjeva sredstva?”

Izvestilac Sadik Ugljanin istakao da je ovo odluka formalne prirode.

“Mi već razgovaramo o donošenju odluke o izradi Strategije. Tim je, ono što ja znam kao dio stručne službe, već puno radio, ovo je odluka formalne prirode da se dozvoli timu da onaj dio posla koji je odradio i onih koji slijede, bude samo formalno uokviren. Rokove stručna služba nema, o rokovima će odlučiti i donijeti odluku Gradsko vijeće.”

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img