26.8 C
Novi Pazar

Na Internacionalnom univerzitetu održana naučna konferencija SMEPP 2022

Array

Published:

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru održana je Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Elektronsko poslovanje i konkurentska prednost malih i srednjih preduzeća” SMEPP 2022. u organizaciji Departmana za ekonomske nauke Univerziteta u Novom Pazaru u saradnji sa Univerzitetom ekonomije i humanističkih nauka u Varšavi iz Poljske, podržanu od strane Ministarstva prosvjete nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije.

Naučnu konferenciju svečano su otvorili prorektorica za nastavu prof. dr. Amela Lukač Zoranić, prof. dr. Hafezali Hussain sa partnerskog sa Univerziteta ekonomije i humanističkih nauka u Varšavi i rikovodilac Departmana za ekonomske nauke, doc. dr. Jasmina Nikšić.

U ime organizatora, prisutnima se obratila prorektorica za nastavu prof. dr. Amela Lukač Zoranić.

“Naučna konferencija SMEP 2022. ima za cilj da ponudi nova rješenja, odnosno neke od zaključaka koji će se ticati upravo elektronskog poslovanja u današnjem društvu, odnosno u trećoj deceniji 21. vijeka. Univerzitet se uvijek trudi da svojim naučnim radom doprinese, kako zemlji, tako i regionu i šire, da omgući da kritička i naučna misao slobodno provejava is vim mladim ljudima omogući mogućnost cjelokupne spoznaje.”

Rukovodilac Departmana za ekonomske nauke, doc. dr. Jasmina Nikšić poručila je da se nada da će ova konferencija ponuditi neke od prilika za razmišljanje kako unaprijediti elektronsko poslovanje.

“Kao što znamo mala i srednja preduzeća predstavljaju glavne poslodavce i doprinose razvoju moddernih ekonomija. Globalna, zdravstvena i ekonomska kriza uzrokovana pandemijom Covid19, razotkrila je ranjivost ovog sektora kao i fleksibilnost, prilagodljivost i otpornost malih i srednjih preduzeća širom svijeta. Pored samih zdravstvenih izazova, poremećeni sui globalni lanci nabavki, tržišta i pristup finansijama. Sve ovo je svakako imalo jedan ogroman uticaj na rad i poslovanje malih i srednjih preduzeća. Jedna od glavnih promjena izazvanih pandemijom, bilo je i ubrzanje digitalizacije poslovanja širom svijeta. Mala i srednja preduzeća pokušavaju da pronađu nove načine da se takmiče u ovom promijenjenom tržišnom prostoru u kojem elektronsko poslovanje zauzima jedno veoma značajno mjesto. Ovo je posebno relevantno za mala i srednja preduzeća u Srbiji i drugim zemljama jugoistočne Evrope, gdje su mala i srednja preduzeća posebno ranjiva zbog niskih digitalnih vještina, ograničenih finansijskih rezervi i ograničenog pristupa finansijama.”

Plearni izlagači na konferenciji bili su doc. Marko Selaković iz Privredne komore Srbije, predstavništvo u Dubajiu, prof. dr. Muzafer Saračević sa Univerzitet u Novom Pazaru, prof. dr. Mersad Mujević, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i doc. dr. Maida Bećirović Alić sa Univerzitet u Novom Pazaru.

Rad konferencije je bio u sesijama gdje su učešće uzeli naučni radnici iz zemlje i zemalja u regionu. Radovi sa konferencije biće objavljeni u časopisu Departmana za ekonomske nauke Ekonomski izazovi. Nakon održanih sesija otvorena je diskusija na kojoj su učešće uzeli profesori i studenti.

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img