18.5 C
Novi Pazar

ISPRAĆAJ NA AHIRET VELIKANA PROF. DR. SEFERA MEĐEDOVIĆA (1952-2022)

Array

Published:

Dana 20. maja 2022. godine, u svojoj sedamdesetoj godini, na ahiret je preselio prof. dr. Sefer Međedović. Gradovi u kojima je službovao i gradio svoju bogatu profesionalnu, akademsku, naučnu i spisateljsku karijeru, među kojima su Berane, Novi Pazar, Priština, Sarajevo, Podgorica, Plav, Rožaje, cijeli Sandžak, Srbija, Crna Gora, Bosna i cijeli Balkan, mnogi prijatelji, kolege, suradnici, studenti, najviše sunarodnici i svi poštivaoci ličnosti prof. dr. Sefera Međedovića, oprostili su se od njega 21. maja na velikoj dženazi u njegovim rodnim Beranama na Jasikovačkom mezarju. S ovim velikim, iznenadnim i nenadoknadivim gubitkom, bol i tugu sa porodicom i najbližima, podijelili su i ljudi sa svih dijelova svijeta. Sandžak i regija su ostali bez najvećeg pravnika iz plejade najvećih koji su postojali na ovim prostorima, a u prilog tome ne idu samo biografija, bibliografija i sva dostignića profesora Međedovića, već i njegova ličnost dubokoumnog i dalekosežnog intelektualca, harizmatičnog čovjeka i britkog retoričara, kakvim ga svi pamtimo. Za posljednji omaž velikanu kakav je bio naš rahmetlija, teško je naći prave riječi, ali nema odstupanja ličnog u odnosu na objektivno, jer bi svako ko čita ove redove, potvrdio, ali i obogatio bližim iskustvima o kakvoj se ličnosti radilo, pored svega obznanjenog i svima poznatog.

Kraći uvid u biografiju rah. prof. dr. Sefera Međedovića:

 

Pravni mislilac, univerzitetski profesor, poznati advokat, narodni poslanik, znanstvenik i autor prof. dr. Sefer Međedović je rođen 1952. godine u Beranama, od oca Riza i majke hanume Bahrije (rođene Bećiragić). U rodnom gradu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet je završio u Prištini 1975. godine kao jedan od najboljih studenata Univerziteta.

Magistrirao je 1980. na temu „Ugovor o korišćenju stana u našem pravu“ i doktorirao je 1986. godine na temu „Uloga javnog pravobranioca u građansko-sudskom postupku“.

Pripravnički staž objavio je je u osnovnom javnom tužilaštvu u Beranama (1975), a pravosudni ispit položio 1976. godine, od kada je više godina obavljao funkciju javnog pravobranioca za općine Berane, Plav i Rožaje.

Bio je asistent na pravnom fakultetu u Prištini od 1977. godine na katedri za građansko pravo, a 1988 godine i docent na istom fakultetu na predmetu Građansko-procesno pravo. Kasnije je prošao i sva univerzitetska zvanja do redovnog profesora. Predavao je na osnovnim, master/magistarskim i doktorskim studijama, te bio mentor stotimana kadidata.

Od 1989. godine bavio se advokaturom u Beranama u svojoj advokatskoj kancelariji. Bio je branilac u montiranom sudskom procesu u Bijelom Polju članovima SDA Crne Gore (1994-1997). Bio je jedan od prvih profesora, utemeljivača, šef Katedre za građansko pravo i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Pazaru (2005-2009) i profesor građanske grupe predmeta (Uvod u pravo, Ustavno pravo, Rimako pravo, Stvarno pravo, Autorsko pravo, Trgovinsko pravo, Uvod u građansko pravo, Ljudska prava). Na Fakultetu za biznis Univerziteta Hadži Zeka u Peći, predavao je predmete Pravo biznisa i Sociologiju, a na Fakultetu Menadžment u saobraćaju u Beranama predavao je Pravo biznisa i Pravo u saobraćaju. Predavao je kao gostujući profesor na Univerzitetu u Travniku i Univerzitetu u Prizrenu.

Za poslanika u Skupštini Republike Crne Gore, izabran je 1990. godine na prvim višestranačkim izborima. Bio je član Republičkog savjeta Crne Gore za zaštitu manjinskih naroda u više mandata. Učestvovao je u izradi Ustava Crne Gore iz 1992. godine u svojstvu člana Ustavne komisije, a kao ekspert učestvovao je i u izradi Ustavne povelje o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama 2002. godine. Također, učestovao je i u izradi ekspertne verzije novog Ustava Crne Gore kao član Ustavnog savjeta Skupštine Republike koji je usvojen 2007. godine. Surađivao je na izradi Enciklopedije Crne Gore i bio član komisija za izradu nekoliko zakonskih prijedloga (Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Zakon o zaštiti od požara, i dr.). Napisao je nekoliko desetina recenzija knjiga i bio član nekoliko uređivačnih odbora, kolegija i izdavačkih savjeta naučnih časopisa, poput ,,Univerzitetske misli”, ,,Pravnih tema”, ,,Pravnog života”, i dr. Jedan je od osnivača Matice Bošnjaka Sandžaka 1991. godine i dugogodišnji član Predsjedništva i predsjednik Savjeta, kao i urednik ,,Enciklopedije Sandžaka“, kapitalnog desetotomnog djela. Bio je urednik za politiku Revije Sandžak. Bio je član Predsjedništva Advokatske komore Crne Gore.

Objavio je slijedeće knjige: “Uloga javnog pravobranioca u građansko-sudskom postupku” (1986. prvo izdanje, 2010. drugo izdanje), “Osnovi prava biznisa” (2005., drugo izdanje 2010.), “Krivično-pravno ograničenje slobode” (2006.), “Manjinska prava i slobode” (2008.), “Stvarno pravo” (2011.),  “Odbrana identiteta” (2013.), ,,Autorsko pravo i srodna prava (2014.) i nekoliko knjiga koje su bile u pripremi za objavljivanje.

Objavio je nekoliko desetina naučnih i stručnih radova iz raznih pravnih oblasti (,,Pravni zbornik”, ,,Pravni život”, ,,Pravne teme”, ,,Univerzitetska misao”, ,,Naša zakonitost”, ,,Sudska praksa”, ,,Advokat”, ,,RS Priručnik”, ,,Tokovi”, ,,Islamska misao”, ,,Almanah”, ,,Revija Sandžak”  i dr.), te stotine novinskih članaka, književnih prikaza, eseja i ostalih tekstova u domaćim i inostranim dnevnim i periodičnim listovima. Preko pedeset godina se aktivno bavio znanstveno-istraživačkim radom i sudjelovao je na raznim tribinama i naučnim i stručnim konferencijama na Balkanu i u Evropi. Mentorirao je stotine diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Bio je učesnik desetina naučnih i stučnih konferencija, član bordova i rukovodilac. O njemu, njegovim djelima, pravnoj misli i karijeri, napisane su desetine radova, tekstova i prikaza knjiga do sada.

Profesor Međedović je predavao svim generacijama Univerziteta u Novom Pazaru od osnivanja do presjeljenja na ahiret. Spojem teorije i prakse, vrsne interpretacije i prilagodljivosti mlađim, poletnim i znanja željnim studentima, perfektno je znao da prenese pred punim auditorijem i vrlo posjećenim predavanjima. Iza njega su ostale desetine formiranih univerzitetskih profesora, uspješnih ljudi i zadovoljnih suradnika koji su imali prilike da surađuju sa njim i uče od njega. Na koncu, iza profesora Međedovića, ostala je njegova višečlana i časna porodica pravnika i intelektualaca koja dugo ide stopama koje je profesor ostavio.

Na čast je, zadovoljstvo, ali i amanet, spominjati ime profesora Međedovića, dok je nas i dok je zemlje kojom hodamo i hodali smo zajedno s njim. Bio je iskreni patriot, izvan svih interesa i kalkulacija uvijek na strani pravde i kosmopolitizma, ali odveć vjeran svom narodu kojeg je uvijek nosio na srcu. Neka su mu vječni rahmet i džennetske ljepote milosti Allahove.

AUTOR – Dženis Šaćirović

AUTOR - Dženis Šaćirović

 

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img