26.3 C
Novi Pazar

Već deset godina nema zainteresiranih za zakup poljoprivrednog zemljišta u Novom Pazaru

Array

Published:

Već je praksa da se sredinom godine donosi Prijedlog godišnjeg programa uređenja, zaštite  i korištenja poljoiprivrednog zemljišta Novog Pazara, upozorava dobornica SPP-a jer samo korištenje tog zemljišta  ne odgovara mjesecu u kojem se uopšte otvara ova tema.

Budući da je sam naziv dokumenta da je godišnji plan uređenja i održavanja očekivala sam da u samom dokumentu nađem neke konkretnije mjere na koji način će se ovom problemu i tematici generalno pristupiti. Međutim, materijal je obiman ali nema mjera na kojima bi se trebalo raditi u pogledu dovođenja poljoprivrednog zemljišta do većeg nivoa, ističe dr. Misala Pramenković, odbornica SPP

Naglašava da oživljavanje sela, motivacija u vidu različitih subvencija poljoprivrednicima moraju više biti dostupni i pristupačni.

 

Ne smije biti neki uzak krug ljudi vezan za političku partiju. Na taj se način direktno vrši diskriminacija prema poljoprivrednim proizvođačima. Motivirajući ljude da ostaju na selu i vide svoju perspektivu na taj način jačamo Grad i sve ostalo. Nisam sigurna sam smo iskoristili kapacitete. Ukoliko nam se sve svede na donošenje zakonom obavezujućih akata a na terenu je sasvim druga priča bojim se da nismo odgovorili obavezi i misiji koju imamo u ovom momentu, naglašava Pramenković

 

Inače, godišnjim programom uređenja, zaštite  i korištenja poljoiprivrednog zemljišta u državnoj svojini Grad Novi Pazar planira davanjem u zakup putem 540 javnih nadmetanja

 

Nije bilo zainteresovanih lica, niko se nije javio. Zabrinjavajuće je kako da se niko ne javi kad se zemljište daje bez nadoknade. To znači da nam je selo zamrlo kao i svi poljoprivredni posjedi. Nije se vodilo računa o otvaranju puteva, proboju puteva do tih parcela, da je struja slaba, da nema mjesnih zajednica, kaže Sadika Džanković, SPP

 

Ahmedin Škrijelj, šef odborničke grupe SDA pita

-Da li Odjeljenje za privredu vodi evidenciju o tome koliko ovaj način, a ovo je neka vrsta subvencije doprinosi povećanju poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Novog Pazara

Emir Ašćerić, SDA također postavlja pitanje

-Da li svako ko je bio korisnik nekog zemljišta podnosi izvještaj u kakvom je stanju ostavio zemljište nakon korištenja, da li je zagađeno i da li će se u budućnosti moći koristiti.

 

Izvjestilac, između ostalog, pojašnjava da prethodnih deset godina nije bilo zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za zakup zemljišta iako je   program transparentan i objavljuje se na zvaničnom sajtu Grada

 

 

 

 

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img