29.1 C
Novi Pazar

Numanović: Novi Pazar bez javne studije saobraćaja već 40 godina

Array

Published:

 

Skupština Grada Novog Pazara odbila je da se u Dnevni red sjednice uvrsti prijedlog SPP-a o donošenju Odluke o pristupanju izradi studije javnog saobraćaja u Novom Pazaru s obzirom na alarmantno stanje i u ovoj oblasti. Linije koje su trenutno aktivne ne odgovaraju ni prostorno ni vremenski dnevnim kretanjima stanovništva, nisu racionalne a samim tim ni efikasne.

 

Mi smo ovdje imali mnogo puta obrazloženje članova Gradskog vijeća da je javni gradski I prigradski saobraćaj prepušten nekim privatnim preduzećima I da smo sretni što imamo kakav takav saobraćaj zato što je on neefikasan. Pitam vas kako je moguće da u gradu Novom Pazaru koji iz dana u dan raste, koji je univerzitetski centar, koji teži postati centar šire regije nemamo skoro pa nikakav javni gradski i prigradski saobraćaj, kaže Edin Numanović SPP

 

U drugim gradovima, navodi, funkcioniranje gradskog I prigradskog saobraćaja normalno funkcioniše I utječe na sve druge segmente, poput ekologije a samo jedan autobus, trolejbus ili tramvaj mijenja  čak trideset automobila.

S druge strane, ekonomski je pogodan za naše građane I cjelokupno odvijanje javnog života. Odgovor zašto Novi Pazar ima tako loš gradski I prigradski saobraćaj u tome je što je posljednja javna studija izrađena prije više decenija, prije 40 godina. A znate koliko se struktura stanovništva Novog Pazara promijenila od tada, koliko smo dobili prigradskih naselja, način privređivanja a mi o tome nemamo nikakvog pojma.

 

Prvi korak u rješavanju problema je izrada kvalitetne studije javnog saobraćaja.

Predlažem da povjerimo stručnoj, naučnoj instituciji, saobraćajnom fakultetu, ili nekoj drugoj privatnoj instituciji koja će se javiti na konkurs da izradi kvalitetnu stručnu, naučnu studiju javnog saobraćaja i da to bude prvi korak na osnovu kojeg možemo početi rješavanje svih ovih nagomilanih problema, ističe Numanović

 

Stanje u javnom saobraćaju u Novom Pazaru ne može biti popravljeno ukoliko nisu poznate potrebe građana, kao i prostorne i vremenske migracije stanovništva.

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img