32.5 C
Novi Pazar

POPIS: Za dijasporu poseban sajt, podatke mogu dati i članovi domaćinstava

Array

Published:

Posebna internet stranica za popis dijaspore bit će aktivirana 1. oktobra 2022. godine, a stranici će se pristupati sa sajta Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs rečeno je Agenciji SANA u ovoj instituciji. 

Kako je pojašnjeno za lica koja žive u inostranstvu („dijaspora“) biće sprovedeno on-line istraživanje pod nazivom „Istraživanje o licima koja žive u inostranstvu, a porijeklom su iz Republike Srbije“. Naime, licima koja žive u inostranstvu biće omogućeno da putem web aplikacije, u periodu od 1. do 31. oktobra, popune on –line upitnik koji sadrži osnovna demografska, migratorna, etnokulturalna, obrazovna i dr. pitanja.

Na pitanje da li ukućani mogu dati podatke za nekog člana porodice koji u trenutku kada ih je popisivač posjetio nije tu, iz Republičkog zavoda za statistiku poručeno da popis stanovništva, podatke o odsutnim članovima domaćinstva (bez obzira da li se ta lica nalaze u drugom mjestu u Republici Srbiji ili u inostranstvu) daju članovi domaćinstava koji su prisutni u vrijeme sprovođenja popisa, odnosno oni koji žive na datoj adresi.

Građani kada ih popisivač posjeti treba da kod sebe imaju neki dokument sa JMBG-om (ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih i sl).

Građani nisu dužni da daju na uvid popisivaču bilo koji dokument već mogu da pročitaju JMBG iz nekog dokumenta ili da ga izdiktiraju popisivaču ako znaju JMBG napamet, ističu iz Republičkog zavoda za statistiku.

 

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img