18.5 C
Novi Pazar

Održana javna konsultacija na temu izrade Nacrta akcionog plana za sprovođenje Plana održivog razvoja Grada Novog Pazara – Bezbednosni modul, za period 2021-2030”

Array

Published:

U hotelu Vrbak u Novom Pazaru održana je javna konsultacija sa predstavnicima akademske zajednice, civilnog društva, medija i studenstkih organizacija, a na temu izrade Nacrta akcionog plana za sprovođenje Plana održivog razvoja Grada Novog Pazara – Bezbednosni modul, za period 2021-2030”. Nevladina organizacija “Monitor” i Savjet za bezbijednost grada Novog Pazara upriličili su ovu javnu konsultaciju, a njihova poruka bila je jedinstvena – stvoriti Akcioni plan po mjeri potrebne bezbijednosti građana.

“U ovim konsultacijama želimo da predstavimo nacrt Akcionog plana za plan održivog razvoja – modul bezbijednosti za grad Novi Pazar za period 2021 – 2030. Nacrt Akcionog plana izradili su eksperti koji su angažovani u okviru projekta “Učešće građana u izradi nacrta akcionog plana za strategiju grada Novog Pazara koju je udruženje “Monitor” u saradnji sa Savjetom za bezbijednost grada Novog Pazara, a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji realizovalo u prethodnom periodu i danas ćemo predstaviti javnosti ovaj nacrt Akcionog plana, čućemo njihove komentare, sugestije, prijedloge za izmjene i dopune i sa tom finalnom verzijom ćemo ići prema donosiocima odluka na lokalnom nivou u nadi da u narednom periodu imamo Akcioni plan za bezbjeednosti koji je prema bezbijednosnim potrebama građana”, kazao je Prof. dr Aleksandar Ivanović ispred OCD MONITOR Novi Pazar.

“On je vrlo značajan sa više aspekata zbog toga što predviđa razne aktivnosti kojima ćemo unaprijediti stanje ljudske sigurnosti i bezbjednosti na teritoriji grada Novog Pazara. Želja nam je i interes da uključimo i stručnu i laičku javnost. Ljudi će moći i mogu slobodno da se jave i da se uključe u ovaj važan postupak, jer nam je interes da svi gradimo bezbjedniji i bolji Novi Pazar”, kazao je Hajrudin Hajrović, predsjednik Savjeta za bezbijednost grada Novog Pazara.

Javna konsultacija se sprovodi u sklopu projekta “Učešće građana u izradi nacrta akcionog plana za sprovođenje Plana održivog razvoja Grada Novog Pazara – Bezbednosni
modul, za period 2021-2030”.

SANA

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img