26.8 C
Novi Pazar

Prezentirana zvučno-vizuelna čitanka za bosanski jezik i književnost

Array

Published:

Prva zvučno-vizuelna čitanka iz audio-vizuetlnih zapisa književno umjetničkih djela iz čitanke za bosanski jezik i književnost za osnovnu i srednju školu, omogućit će kvalitetno izvođenje nastave na bosanskom jeziku, poručio je autor prof. dr. Ahmed Bihorac.

Ideja da autor kreira i realizira zvučnu čitanku za predmet bosanski jezik i književnost, nastala je za vrijeme realizacije nastave na daljinu u vrijeme početka pandemije korona virusa 2020. godine.

Riječ je o posebnom didaktičkom sredstvu za nastavu jezika i književnosti koja učenicima prenosi književno umjetničku riječ u umjetničkoj govornoj interpretaciji scenskih umjetnika.

Na promociji su govorili prof. dr. Mustafa Fetić, prof. dr. Kemal Džemić kao i autor zvučne čitanke prof. dr. Ahmed Bihorac, a promocijom je moderirao mr. Dženis Šaćirović.

Govoreći o značaju ovog projekta, prof. dr. Mustafa Fetić je istakao da su Bošnjaci dužni da pravilno primjenjuju i govore bosanski jezik.

„Želim da naglasim da je autor prof. dr. Ahmed Bihorac napravio veliki korak. Zaista sa promocijom zvučne čitanke za bosanski jezik, mislim da se otvara jedna nova epoha za bošnjački narod, nova epoha za implementacije nastave na bosanskom jeziku. Naša kultura i tradicija, naša vjera pozivaju da poštujemo riječ, da poštujemo knjigu, da poštujemo znanje i to nije slučajno. Profesori su ovdje spomenuli Božiju knjigu Kur’an u kojoj je prva riječ i prva božanska objava sa neba prema zemlji, ikre, uči. Prema tome ovo je osnova tradicije, kulture, vjere bošnjačkog naroda. Mi pripadamo toj kulturi i tradiciji i nama ovo nije strano, nama je ovo poznato i nama je ovo obaveza i naredba. Vjerujem da je ovo u pedagoškom smislu jedan veliki doprinos. Napraviti jedno nastavno didaktičko sredstvo koje će promovisati i poticati da naša bošnjačka djeca uče na kvalitetan način bosanski jezik, gledajući i slušajući kroz ovakvu prezentaciju i promociju kompletnog gradiva i svih nastavnih sadržaja koji su pripremljeni. Mi nismo do sada imali priliku da u okviru obrazovanja i nastavu na bosanskom jeziku doživimo kao dio nas, nismo imali priliku da osjetimo da je bosanski jezik zaživio u školskom sistemu, bilo je pokušaja ali nije bilo provođenja ovog projekta u onoj svojoj punini. Vjerujemo da će kroz ovakve projekte kakav je zvučna čitanka za bosanski jezik, nastava na bosanskom jeziku u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srbije zaživjeti punopravno kao i svi ostali predmeti, da će nastavnici i predavači bosanskog jezika biti tretirani kao i svi ostali predavači i da će ovaj rpedmet ući na velika vrata u školski sistem.“

Prof. dr. Kemal Džemić naglasio je da dobar i uzoran nastavnik treba da je i dobar interpretator književnog sadržaja.

„Kako bi nastavni proces bio uspješan ne samo u teoriji i ne samo u metodologiji, da nije metodike nastave maternjeg jezika i književnosti i da nije stručnjaka poput našeg uvaženog prof. dr. Ahmeda Bihorca koji evo čitav svoj radni vijek istrajava i stvara i praktično pokazuje kroz ovo izvanredno i novo djelo i veliki prilog nastavi na maternjem jeziku, u ovom slučaju bosanskom jeziku i bošnjačkoj književnosti. Ja mu zaista čestitam i ovo je jedan veliki iskorak u unapređenju obrazovno-vaspitnog procesa ovdje kod nas u Sandžaku. Mi koji radimo u školama, znate dobro da imamo problem sa nastavnim sredstvom, jeste to tamo administrativno fino kroz one nekakve šablone, iscrtano, kroz one rubrike tj. nastavna sredstva i ako pogledamo operativne nastavne planove i programe, vidjet ćemo da je to vrlo oskudno. Vrlo često se susrećemo sa zastarelim nastavnim sredstvima, ovo nastavno sredstvo, zvučna čitanka spada u inovativna i moderna pomagala koja će nastavniku, ne samo olakšati držanje nastave iz književnosti nego i značajno unaprijediti.“

Autor zvučno-vizuelne čitanke je istakao da mu je namjera bila uraditi nešto što može biti od koristi mlađim naraštajima.

„Ono što sam ja htio da uradim je bilo sljedeće, da prvo odužim jedan dug prema svom narodu, prema ovoj djeci koja rastu i kada pogledate savremenu nastavu, kada pogledate inovacije u nastavi, vi znate da ono što čini osnovno oruđe jednog profesora maternjeg jezika je taj udžbenički komplet koji čini čitanka, radna sveska, gramatika i neophodno bi bilo da se tu pridruži i zvučna čitanka. Moji kolege su kazali da zvučna čitanka nije bila u upotrebi kada je bosanski jezik u pitanju. Mi koji smo malo stariji sječamo se kada bismo slušali nastavu srpsko-hrvatskog jezika, da su naši nastavnici koristili vrlo često zvučnu čitanku. Nije to bilo zbog toga što oni nisu znali da lijepo pročitaju, mada je i toga bilo, vi znate da nisu ni svi fudbalski treneri bili uspješni fudbaleri, to je nešto gdje čovjek može uz malo talenta, malo rada i malo nadogradnje i neophodne interpretacije da ostvari. Nemamo svi afiniteta prema izražajnom čitanju. Svaki profesor književnosti može korektno da pročita tekst, međutim, da bi to bilo izražajno, tu treba malo više da se radi na sebi.“

Projekat zvučno-vizuelna čitanka na bosanskom jeziku nastao je pod pokroviteljstvom i izvdavaštvom Matice Bošnjačke i televizije Sandžak, a promocija je organizirana u biblioteci Fakulteta za islamske studije.

 

The post Prezentirana zvučno-vizuelna čitanka za bosanski jezik i književnost first appeared on SANA.

The post Prezentirana zvučno-vizuelna čitanka za bosanski jezik i književnost appeared first on SANA.

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img