18.5 C
Novi Pazar

Opada broj tražilaca azila iz Srbije u zemlje EU a sve je više i povratnika

Array

Published:

 

Međunarodni dan migranata obilježen je u svjetlu rata u Ukrajini koji je ove godine prouzrokovao dodatno migrantsku krizu. Inače,posljednjih mjeseci broj migranata iz Azije i Afrike povećao za 55 posto. Trenutno, u centrima za azil i prihvatnim centrima Komesarijata za izbjeglice i migracije smješteno je ukupno 5.082 migranta iz tih dijelova svijeta. Procjenjuje se da se izvan centara nalazi još njih oko 2000.  Najviše ih je iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Burundija i Bangladeša. Također, konstantno opada i broj tražilaca azila iz Srbije u zemlje Evropske unije a sve je više i povratnika

Država u koju žele da se vrate njeni stanovnici trebala bi raširenih ruku da ih dočeka. Po tom pitanju mora se mnogo više odraditi. Vlada treba donijeti uredbe I samo zakonodavstvo mora više povesti računa o tim detaljima da se svim tim licima obezbijede bolji uslovi koji će omogućiti bolju resocijalizaciju I integraciju u društvo. Statistike pokazuju da niko nije otišao sa svog ognjišta jer je tako želio već jer je morao ili, na kraju, u potrazi za boljim životom, kaže doc.dr. Maida Bećirović Alić Departman za pravne nauke UNINP

The post Opada broj tražilaca azila iz Srbije u zemlje EU a sve je više i povratnika first appeared on SANA.

The post Opada broj tražilaca azila iz Srbije u zemlje EU a sve je više i povratnika appeared first on SANA.

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img