33.7 C
Novi Pazar

Čestitka Matice bošnjačke novoizabranoj predsjednici BNV dr. Misali Pramenković

Array

Published:

Poštovana predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća, čas nam je i zadovoljstvo što Vam, u ime Matice bošnjačke, možemo iskazati čestitke povodom izbora na ovu veoma važnu i odgovornu poziciju za bošnjački narod u Republici Srbiji.

Uvjereni smo da ćete, znajući vaše moralne, intelektualne, akademske i duhovne kvalitete, dostojanstveno, časno i ponosno obnašati ovu funkciju i na najbolji mogući način predstavljati Bošnjake i boriti se za njihova individualna i kolektivna prava.

Trenutak u kom preuzimate poziciju predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća izuzetno je složen i izazovan za naš narod. Vjerujemo da ćete mudrošću i predanošću uspjeti da odgovorite zahtjevima vremena i učinite da Bošnjaci spoznaju važnost uspostave zajedničkih vrijednosti oko kojih nema dioba niti kompromisa sa drugima, među kojima su najvažnije jedinstvena Islamska zajednica, bošnjački identitet, maternji bosanski jezik, bošnjačka kultura i sveukupnost naših duhovnih, kulturnih, civilizacijskih vrijednosti i modaliteti njihovih ostvarenja u savremenome društvu koje teži globalizaciji i potiranju razlika među ljudima.

Želimo Vam da ostvarite sve zacrtane ciljeve i programska načela sa kojima ste se kandidirali na prethodnim izborima, te da položaj bošnjačkog naroda u Republici Srbiji, kao naroda koji je autohton na ovom prostoru, podignete na poziciju koja mu kao baštiniku evropske kulture sa muslimanskim identitetom i balkanskim kulturnim vrijednostima, isprepletenošću sa ostalim narodima i kulturama, vrijednosno i pripada, izgradite ambijent suživota u kojem se, prema našoj tradiciji, poštuje drugi i drugačiji, ali i njeguje vlastiti identitet.

U tom duhu, neka Vam je hairli preuzeti amanet i pozicija čuvara i zaštitnika prava bošnjačkog naroda.

predsjednik Matice bošnjačke

prof. dr. Jahja Fehratović

The post Čestitka Matice bošnjačke novoizabranoj predsjednici BNV dr. Misali Pramenković first appeared on SANA.

The post Čestitka Matice bošnjačke novoizabranoj predsjednici BNV dr. Misali Pramenković appeared first on SANA.

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img