35 C
Novi Pazar

Matica bošnjačka: Puna podrška BNF-u i njenom predsjedniku muftiji Kujeviću

Array

Published:

Matica bošnjačka daje punu podršku Bošnjačkoj nacionalnoj fondaciji, njenom predsjedniku, muftiji sandžačkom hafizu prof. Abdurahmanu Kujeviću i svim odborima BNF-a u dijaspori.

Bošnjačka nacionalna fondacija utemeljena je 2011. godine da bi se preko nje finansirale bošnjačke nacionalne institucije i projekti. U Članu 2, osnivačke Povelje Bošnjačke nacionalne fondacije, spomenute su četiri nacionalne insitutucije koje su primarni amanet ovoj fondaciji, a među kojima je i Matica bošnjačka.

Bošnjačka nacionalna fondacija učestovovala je i učestvuje u svim projektima Matice bošnjačke, zajedno sa svim ostalim nacionalnim, vjerskim i obrazovnim institucijama Bošnjaka iz domovinskih prostora i dijaspore, i daje punu potporu svim kvalitetnim i korisnim projektima koje Matica bošnjačka, kao i sve ostale nacionalne institucije realiziraju, u skladu sa vlastitim kapacitetima.

Bošnjačka nacionalna fondacija će i u narednom periodu biti partner Matici bošnjačkoj u misiji očuvanja, unaprjeđenja i uzdizanja naše duhovnosti, kulture i umjetnosti te podrška njenog djelovanja.

Sekretarijat

Matice bošnjačke

The post Matica bošnjačka: Puna podrška BNF-u i njenom predsjedniku muftiji Kujeviću first appeared on SANA.

The post Matica bošnjačka: Puna podrška BNF-u i njenom predsjedniku muftiji Kujeviću appeared first on SANA.

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img