26.8 C
Novi Pazar

Semir ef. Čupović stekao zvanje doktora islamskih nauka

Published:

Na FIS-u doktorsku disertaciju iz oblasti šerijatskog prava odbranio je Semir ef. Čupović.
Tema je bila: “Šerijatski status kamate i njen sociološki aspekt na savremeni svijet”.
Pred mentorom prof. dr. Sulejmanom Topoljakom, jednim od prvih doktora nauka iz ove oblasti na Balkanu, te komisijom koju su činili još i muftija dr. Rešad ef. Plojović i dr. Enver Gicić sa najvišom ocjenom imam “Hadži Kadine” džamije Semir ef. Čupović stekao je zvanje doktora nauka.

Rođen je 07.02.1989. godine u selu Jeliće, opština Tutin.
Osnovnu školu završio je u Ribariću 2004 godine. Nakon toga upisuje medresu Gazi Isa Beg u Novom Pazaru, koju uspješno okončava odličnim uspjehom 2008 godine.
Iste godine upisuje Fakultet za Islamske studije, smjer Šerijat, koji uspješno završava i diplomira na istom 2012 godine.

Master studije, na istom odsjeku za Šerijat završava 2021 godine i uspješno brani master rad na temu: “Pravni status nemuslimana u islamskom pravu”.
Nakon toga upisuje doktorske studije na Fakultetu za Islamske studije i više od tri godine, pod mentorstvom doktora Sulejmana Topoljaka, radi na izradi doktorske disertacije.

Objavio je više naučnih radova iz oblasti Fikha i Šerijatskog prava, a izdvajamo: ” Kamata u Kur’anu i njene posljedice”- naučni rad objavljen u časopisu “Ekonomski izazovi”, časopisu Departmana Ekonomskih nauka internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru.
Zatim naučni rad, “Zloupotreba emocija i njihova instrumentalizacija u frakcionaštvo kroz percepciju sunneta”, kao i rad “Eutanazija u šerijatskom pravu”, objavljeni u časopisu FIS-a, “Islamska misao”.
Poznat po nadahnutim hutbama, te po tome što je život svoj posvetio misionarstvu i okupljanju džemata.

Oženjen je i otac dvoje djece.

The post Semir ef. Čupović stekao zvanje doktora islamskih nauka first appeared on SANA.

The post Semir ef. Čupović stekao zvanje doktora islamskih nauka appeared first on SANA.

Izvorni tekst

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img