32.7 C
Novi Pazar

Zašto je porodica važna za djetetovo odrastanje i budućnost?

Published:

Porodica je najvažniji dio života svakoga od nas i predstavlja prvi korak u sticanju osnovnih životnih vrijednosti.

Za dijete, porodica je mjesto gdje njegov život počinje, a ljubav i sigurnost nikada ne prestaju.

“Djeca trebaju imati svoje mjesto u porodici. Zato trebaju svoje granice i da postoje pravila. Zaista, roditelji trebaju biti svjesni svoje odgovornosti i djece, i ako imaju nešto da budu otvoreni sa njima”, riječi su psihološkinje Naide Karasalihović Bulić.

Porodica djete podučava raznim disciplinama, vještinama, sposobnostima  od njegovog prvog koraka. Na taj način, podstiče da dijete razvija osjećaj samostalnosti, sigurnosti, ali i da njeguje i razvija svoje talente.

“Zato je vrlo važno da radimo na nama samima kao jednoj ličnosti i samim tim radimo sa našom djecom. Zato je vrlo važno pustiti djetetu na volju u tim nekim ranim dobima, pa onda usmjeravati njihove želje kako bi oni imali slobodu izbora. Svako dijete je jedinstvaeno i tako mu trebamo prilaziti”, rekla je Karasalihović Bulić.

Prema riječima psihološkinje, djecu ne treba odvajati, već ih stavljati u isti rang.

“Da ih stavljamo u okolinu gdje su odlični i vrlodobri učenici kako bi postakli svoje dijete da vidi druge vreline ljudi, uspjehe, ali nikako da ih poredimo sa drugom djecom jer time ćemo ugroziti njihovo samopouzdanje”, dodala je ona.

Dodala da roditelji svoju djecu ne trebaju kažnjavati za greške koje su počinili.

“Moramo razumijeti da dijete ne zna da je to pogrešno. Samim tim što on to ne razumije uzrok i posljedicu ono se sve više povlači u sebe”, zaključila je Karasalihović Bulić.

Njegovanje porodičnih odnosa je veoma važno za rast i razvoj djece, a zdrav odnos djeteta i roditelja značajno utiče na njegov mozak. Istraživanja su pokazala da djeca koja rastu u zdravom porodičnom okruženju, imaju bolju vještinu uspostavljanja društvenih odnosa i sa drugim ljudima.

Za dijete je naročito važno da bude ponekada i pohvaljeno i nagrađeno za svoj uspjeh, jer to ga motiviše za dalje uspjehe.

The post Zašto je porodica važna za djetetovo odrastanje i budućnost? first appeared on SANA.

The post Zašto je porodica važna za djetetovo odrastanje i budućnost? appeared first on SANA.

Izvorni tekst

Povezani članci

NEW LIFE TURIKEY

spot_img

PANORAMA FITNES & SPA

spot_img

TAKO

spot_img

TAMTAM DJEČIJA KONFEKCIJA

spot_img