SANDŽAK TELEVIZIJA DOO NOVI PAZAR

Adresa redakcije: Dimitrija Tucovića bb, 36300 Novi Pazar, Srbija

tel: +381 20 329 490; +381 20 335 000

Marketing služba: +381 64 889 18 48
redakcija@sandzak.tv

Matični broj: 17191632
PIB: 101792953
Broj dozvole: 150/2008-3

© Sandžak TV